Nationella sekretariatet för genusforskning

Machofabriken på Skolforum

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 10:23 CEST

Hur kan man jobba med jämställdhet i skolan på ett sätt som engagerar? Hur involverar man både killar och tjejer i det? Under Skolforum håller Machofabriken i ett seminarium tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforsknings skolsatsning Genusskolan.se.

Machofabriken är ett metodmaterial som kan användas i unga grupper som ett verktyg i arbete för jämställdhet och mot våld. I materialet ligger fokus på hur manliga normer skapas och påverkar alla. Som symbol för manliga normer används en låda. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Måndagen den 29 oktober kl. 15.30-16.30 genomförs seminariet. Bokning sker via Skolforums webbplats.

Machofabriken kommer också att synas i Nationella sekretariatet för genusforsknings monter C11:44, och i Roks monter C11:49.

Machofabriken är ett utbildningsmaterial om jämställdhet som sätter manlighet i fokus och riktar sig till unga. Materialet består av 17 korta filmer samt en ledarhandledning med interaktiva övningar.

Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR).

Läs hela programmet som arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

Webbplats: www.genus.se