KK-stiftelsen

MADELEINE CÆSAR SLUTAR SOM VD 2009

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 08:53 CEST

Madeleine Cæsar har meddelat KK-stiftelsens styrelse att hon slutar som vd våren 2009. Hon fyller då 60 år och går i pension.

- Jag kommer nästa år att ha haft förmånen att vara KK-stiftelsens vd under tio fantastiska år. Arbetet har varit spännande och givande. Jag har uppskattat det fina samarbetet med styrelsen, ledningen och alla medarbetare och är stolt över vad vi lyckats åstadkomma, säger Madeleine Cæsar.

- Vi har kommit långt både när det gäller att utveckla KK-stiftelsens arbetssätt och att utveckla samproduktionen mellan högskola, näringsliv och forskningsinstitut. Nya former för kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad har utvecklats inom vitt skilda områden såsom upplevelseindustrin, etablerade branscher som skogs- och livsmedelsindustrin, ungdomsskolan, lärarutbildningarna och hälso- och sjukvård.

- Under åren har vi bedrivit profilering av nya universitet och högskolor och stöttat deras samverkan med näringsliv och samhälle. Det långsiktiga engagemanget i industriforskningsinstitutens utveckling har resulterat i en mer effektiv och konkurrenskraftig verksamhet som stöd! för näringslivets utveckling, säger Madeleine Cæsar.

Madeleine Cæsar anställdes 1995 för att ansvara för uppbyggnaden av stiftelsens program för kunskapsutbyte mellan högskola, näringsliv och forskningsinstitut. I december 1998 utsågs hon till tillförordnad vd för att hösten 1999 utses till vd.

Madeleine Cæsar hade innan dess en mångårig erfarenhet av arbete i Näringsdepartementet med frågor kring näringslivets behov av forskning och utveckling samt omstrukturering av statliga myndigheter. 1992-1995 var hon departementsråd och administrativ chef på Näringsdepartementet.

- Madeleine Cæsar har framgångsrikt samlat KK-stiftelsen så att den nu står väl rustad för den stora uppgiften att genomföra stiftelsens största satsning någonsin mot de nya universiteten och högskolorna, KK-miljöer. Hon har under sin yrkeskarriär målmedvetet arbetat för förnyelse av forskningen, de nya lärosätena och industriforskningsinstituten och för att stärka Sveriges förmåga att ! skapa värde, säger KK-stiftelsens styrelseordförande Olof Johansson.

Pensionsvillkoren följer de riktlinjer som rör anställningsvillkor för personer i företagsledande och därmed jämförlig ställning i statliga bolag som gällde 1999 då anställningsavtalet tecknades.

KK-stiftelsens styrelse har påbörjat rekryteringen av en ny vd.

För att stärka Sveriges förmåga att skapa värde ska KK-stiftelsen bidra till att näringsliv, lärosäten och forskningsinstitut tillsammans utvecklar ny kunskap och kompetens. Vi är en aktiv finansiär som vill skapa möjligheter, förstärka positiva effekter och stödja risktagande. Sedan starten 1994 har vi satsat mer än sex miljarder kronor i över 1900 projekt som handlar om utveckling av nya lärosäten och institut, kompetensutveckling i näringslivet, och lärande och IT.

Pressansvarig: Peter Håkansson, 08-56 64 81 29, peter.hakansson@kks.se