Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Madeleine Wallding direktör för CBL-kansliet

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 11:47 CEST

Läkemedelsverket fick under 2011 i uppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin (NLS), och för ändamålet inrättades ett samordningskansli (CBL-kansliet). Läkemedelsverket har nu utsett Madeleine Wallding till direktör för verksamheten.

Madeleine har arbetat inom läkemedelsindustrin i 15 år och kommer närmast från Eli Lilly Sweden AB. Hennes främsta arbetsuppgifter har varit inom strategisk affärsutveckling, ansvar för samhällskontakter på nationell nivå men även introduktion av nya läkemedel och kliniska studier.

Hon har under många år haft ett nära samarbete med LIF och har varit djupt involverad i arbetet kring den nationella läkemedelsstrategin och ingått i flera av de projektgrupper som gav underlag till högnivågruppen.

Madeleines har en grundutbildning som sjuksköterska och har tidigare varit verksam som intensivvårdssköterska inom thoraxsjukvård, bland annat hjärt/lungtransplantation på Rigshospitalet i Köpenhamn och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Jag ser framemot att fortsätta det redan pågående arbetet med den nationella läkemedelsstrategin som gemensamt med berörda aktörer främjar säker, effektiv, innovativ och hållbar läkemedelsanvändning i Sverige, säger Madeleine.

Madeleine kommer att ingå i Läkemedelsverkets ledningsgrupp och tillträder tjänsten i slutet av juni. 

Relaterad information

 Nationell läkemedelsstrategi

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.