Eskilstuna kommun

Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun skriver nytt samverkansavtal

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 09:00 CET

Mälardalens högskola (MDH) och Eskilstuna kommun skriver ett nytt samverkansavtal med fokus på ett starkt näringsliv, en ökad social hållbarhet, en energieffektiv miljö samt Eskilstuna som en attraktiv studentstad. Fredag den 11 december signerar Karin Röding, rektor vid MDH och Pär Eriksson, kommundirektör det nya avtalet.

– MDH vill vara med och bygga framtidens Eskilstuna. Genom att samverka på flera fält kan vi stärka både högskolan och kommunen och därmed skapa nytta och värde för stadens invånare och våra studenter, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

MDH och Eskilstuna kommun har sedan tidigare nära samarbeten. Genom fördjupad samverkan kring forskning och utbildning ska parterna stärka Eskilstunas framtid. Tillsammans kan MDH och Eskilstuna kommun skapa de förutsättningar som behövs för att Eskilstuna ska ligga i framkant när det gäller ett hållbart och starkt näringsliv. Fortsatta forsknings- och studentprojekt i samproduktion med kommunens näringsliv bidrar till att företagen kan växa och att konkurrenskraften stärks vilket ger en stabilitet i staden och en trygghet för stadens invånare.

Samverkan mellan parterna skapar förutsättningar för att Eskilstuna ska bli en mer attraktiv studentstad. Ett nytt campus ger Eskilstuna ett mervärde då det bidrar till en mer tilltalande stad att bo i och även flytta till. Ett nära samarbete med högskolan gör också utbildningarna mer attraktiva för studenter likväl som studenterna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Kommundirektör Pär Eriksson ser MDH som oerhört viktig för den framtida utvecklingen i Eskilstuna.

- Vi måste fortsätta knyta ihop kommunen och MDH för att tillsammans driva Eskilstuna mot en positiv utveckling. Vi har haft ett bra och fruktbart samarbete under flera år och jag är glad över att det nya samverkansavtalet möjliggör ett nära och långsiktigt samarbete mot gemensamma mål för att bygga ett starkare Eskilstuna. Det är viktigt att vi går tillsammans, säger Pär Eriksson.

Media är välkommen att närvara under avtalssigneringen. Tid för frågor finns i direkt anslutning till signeringen.

Tid: fredag 11 december kl. 15.40–16.00
Plats: Fristadssalen, stadshuset

Närvarande:

Pär Eriksson, kommundirektör, Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör, Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Mattias Rossköld, näringslivsdirektör, Marit Finch-Westin, biträdande näringslivschef, Annika Tjernström, HR-direktör, Karin Röding, rektor MDH, Lotti Svebéus, enhetschef för externa relationer och fundraising MDH, Katja R. Nokkoudenmäki, processledare för offentlig sektor MDH, Marie Eriksson, förvaltningschef/högskoledirektör MDH, Amanda Siwertzon, kommunikatör MDH.

För mer information kontakta
Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna, 070-167 21 45.
För kontakt med Karin Röding, rektor MDH;Amanda Siwertzon, kommunikatör, Tel: 021-10 73 63, amanda.siwertzon@mdh.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.