Socialdemokraterna i Uppsala

Mälardalspolitiker mot regeringen: Sluta subventionera krogmoms och börja bygg spår

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 11:35 CET

I dag arbetspendlar många mellan Uppsala och Stockholm, en resa som tar nästan en timme. För att detta ska kunna fortsätta, och öka, måste kollektivtrafiken fungera bättre. Det arbetet försvåras av att möjligheterna att pendla till arbete och studier blir allt sämre. Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick kräver nu tillsammans med S-kommunalråden i Örebro, Västerås och trafikoppositionsrådet i Stockholms län att regeringen tidigarelägger kapacitetshöjande åtgärder på de mest kritiska sträckorna av Mälarbanan.

– Mälarbanans utbyggnad är central för regionen. I detta läge väljer regeringen att lägga 5 miljarder, inte på utbildning, inte på infrastruktur, utan på billigare restaurangbesök. Vi ska alltså kunna köpa billigare snabbmat när vi väntar på att de försenade tågen ska gå från Stockholms central. Det är inte en rimlig prioritering eller en politik för fler jobb, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

Läs hela artikeln på DN debatt:

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/hur-lange-ska-vi-vanta-pa-forsenade-malardalstag

Kontakt:
Marlene Burwick
, kommunalråd
Mobil 076-761 83 66

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare
Tel 018-727 12 99