Handelskammaren Mälardalen

Mälarsjöfarten kan råda bot på trafikkaos

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:00 CEST

Det är budskapet när Handelskammaren Mälardalen och näringslivsgruppen Mälarlogistik® lyfter Mälarsjöfarten bland politiker och andra beslutsfattare i Almedalen nästa vecka. Representanter för bland annat ABB, m4-gruppen, Mälarhamnar och Thor Shipping & Transport finns på plats för att diskutera Mälarsjöfartens betydelse för trafiken i Mälardalen - och för näringslivet.

- Befolkningen i regionen beräknas öka med 1.5 miljon fram till 2050 och godstransporterna med ca 60 %, säger Agneta Berliner på Handelskammaren Mälardalen. Trafiken i Mälardalen ökar och ökar och ökar - trycket på ett redan ansträngt transportsystem blir allt mer ohållbart. Mälarsjöfarten kan användas för att avlasta väg och järnväg, så att både pendling och godstransporter har en chans att fungera.

Mälarsjöfarten har en kapacitet som motsvarar en sexfilig motorväg. Med fartyg kan godsleveranserna tryggt och säkert komma 15 mil rätt in i landet till hamnarna i Västerås och Köping och omvänt. Det kortar även vägtransporterna till företaget, vilket gynnar miljön. Mälarsjöfarten har inga kapacitetsbrister. Vattenvägarna ligger tillgängliga och klara att användas. 

I panelsamtalet deltar även Landshövding Ingemar Skogö, Jessica Polfjärd (M) i Riksdagens Näringsutskott, Lars Johansson (S) i Riksdagens Trafikutskott och även socialdemokraternas sjöfartspolitikska talesperson samt Trafikverkets regionchef Einar Schuch. I samtalet kommer bl a behov som att göra sjöfarten konkurrensneutral mot andra trafikslag och införande av EU:s regler för Inland Waterways att diskuteras.

- Mälarsjöfarten kan bidra till bättre pendling, kortare köer och en vettigare trafiksituation i vår region. Det behövs för tillväxten i Sverige, säger Agneta Berliner.

Seminariet finns tillgängligt på Almedalsveckans kalendarium, almedalsveckan.info

Handelskammaren driver i samarbete med en rad företag näringslivsgruppen Mälarlogistik®. I gruppen ingår både företag som behöver hållbara transporter och företag som kan möjliggöra transporterna. Västerås Stad och Länsstyrelsen Västmanland stödjer gruppens arbete

För mer information

Agneta Berliner, Platschef Handelskammaren Mälardalen, telefon 0701-01 69 60 eller e-post agneta@handelskammarenmalardalen.se
www.handelskammarenmalardalen.se


Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län. Uppdraget är att främja näringslivet och företräda dess intressen gentemot offentliga myndigheter och organisationer. Handelskammaren ska bidra till att regionens företag får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga fokusområden är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella affärer. Handelskammaren Mälardalen är en av elva fristående regionala handelskamrar i Sverige. I världen finns ca 10 000 handelskamrar.