Strängnäs kommun

Mälsåkers framtid - ny förening

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:20 CET

Målsättningen är att bilda en ny ideell förening - Föreningen Mälsåkers framtid – för
samordning av den publika verksamheten på det vackra barockslottet på Selaön. Riksantikvarieämbetet ska ha fortsatt ansvar för förvaltning och restaurering av Mälsåkers slott.

En interimsstyrelse, ett stadgeförslag och framtida programverksamhet ska presenteras vid ett
möte i Toresunds hembygdsgård onsdagen den 22 november kl 18.30.

Till mötet inbjuds alla som vill vara med och bilda denna nya ideella förening - enskilda
entusiaster, föreningar och företag. Mötesordförande blir Jan-Eric Rosenqvist, ordförande i
Södermanlands hembygdsförbund. Föreningen ska därefter konstitueras vid ett första årsmöte
före mars månads utgång nästa år. Fram till dess drivs föreningen av en interimsstyrelse.

Föreningen Mälsåkers framtid ska arbeta med den publika verksamheten i slottet och styrelsen
ska samordna programverksamheten, exempelvis utställningen "Den glömda armén", guidade
visningar, konserter mm. Verksamheten ska bedrivas genom projektgrupper, där olika föreningar
är engagerade som t.ex. Strängnäs guideförening och Strängnäskretsens hembygdsföreningar.

Förslaget om att bilda en ideell förening framfördes i den förstudie, som förra året togs fram med
ekonomiskt stöd från ESF-rådet (Europeiska socialfonden). Styrgruppen för förstudien bestod av
representanter för Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Strängnäs kommun
och Södermanlands hembygdsförbund. Denna styrgrupp blir framöver en samrådsgrupp för
samarbete med föreningen Mälsåkers framtid.

Ordförande i interimsstyrelsen är Lena Stensgård, sekreterare i Strängnäs Gille, och sekreterare
Anna Jorarv, som ansvarade för turistservicen vid slottet den gånga sommaren. Övriga ledamöter
är Monica Alvarsson, ordförande i Strängnäs guideförening, Hanna Henryson, som gjorde ett
projektarbete om Mälsåker då hon var student vid Europaskolan, Berndt Mellander, Norra
Sörmlands lokalhistoriska sällskap, Anders Johansson, författare och projektansvarig för "Den
glömda armén", samt Christoffer Jansson, kulturgeograf och engagerad i projektet "Konstpaus".

För mer information, välkommen att kontakta:
- Lena Stensgård, ordförande, Mälsåkers framtid, tel 0152-210 58, lena.stensgard@spray.se