AMF

Män anser sig vara bättre än de flesta på privatekonomi och pensionssparande

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 09:11 CEST

Män har gott självförtroende när det gäller privatekonomi. Hela 94 procent tycker att deras kunskaper i privatekonomi är som genomsnittet eller bättre. De anser också att de vet mer om pensionssystemet och kan mer om aktie- och fondsparande än de flesta andra. Det visar en ny undersökning från AMF. Samtidigt är utfallet i männens premiepensionssparande bara marginellt bättre än kvinnors.

På uppdrag av AMF har undersökningsföretaget Novus frågat över 3000 män och kvinnor runt om i landet hur stora kunskaper de anser sig ha om privatekonomi, pensioner och aktie-/fondsparande. Undersökningen visar att män i betydligt högre utsträckning än kvinnor säger att de har bättre kunskaper än genomsnittet. Samtidigt kan det konstateras att skillnaden är marginell mellan mäns och kvinnors resultat av premiepensionsvalen.

– Att många män överskattar sin förmåga när det gäller till exempel bilkörning är känt sedan tidigare. Vår undersökning visar att det goda självförtroendet också finns när det gäller privatekonomi och pensionssparande, säger Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi på AMF.

Nyligen publicerade siffror från Pensionsmyndigheten visar att under 2011 hade män en något högre risknivå i sina premiepensionsportföljer än kvinnor. Det var ingen större skillnad mellan könen när det gäller antalet fonder i portföljen, men män hade en större andel aktier. Lågriskportföljer klarade sig bäst under nedgången 2011, och därmed hade kvinnor en bättre genomsnittlig värdeutveckling än män.

Sett till en längre period, 1995-2011, är avkastningsskillnaderna dock marginella. Den årliga värdeutvecklingen för kvinnor som valt egna fonder har varit 2,6 % och för motsvarande grupp män 2,7 % i genomsnitt.

– Kanske är det dags för kvinnor att börja tro på sig själva när det gäller privatekonomi och pensionssparande. Dubbelt så många män som kvinnor säger att de har bättre koll på pensionssystemet än genomsnittet, men det avspeglas inte i pensionsvalen, säger Fredrik Nordström.

Undersökningen omfattar 3015 intervjuer i åldersgruppen 16-74 år och genomfördes via Novus Sverigepanel.

För frågor, kontakta:

Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi AMF, 070-219 35 20, fredrik.nordstrom@amf.se
Cecilia Elovsson, PR och Information AMF, 072-541 67 46, cecilia.elovsson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 390 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.