Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Män för Jämställdhet kräver en förebyggandeplan mot sexuellt våld

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:13 CEST

(S)-kvinnor i Norrbotten krävde nyligen att Sveriges regering snarast antar en särskild handlingsplan mot våldtäkter och annat sexuellt våld. Man konstaterar att antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat markant de senaste åren, inte minst i Norrbotten. Den bilden stöds av EU-studien om våldtäkter som presenterades i veckan.

Riksorganisationen Män för Jämställdhet stödjer (S)-kvinnor i Norrbotten i kravet om en handlingsplan mot sexuellt våld.

- Vi delar (S)-kvinnors i Norrbotten syn att det behövs ett större fokus på förebyggande åtgärder för att hindra att våldtäkter alls sker, säger Tomas Wetterberg, riksordförande för Män för Jämställdhet.

- Det finns goda belägg för att förebyggande program och åtgärder som aktivt engagerar män och pojkar ger resultat i form av förändrade attityder och beteenden. I synnerhet om de tar upp och ifrågasätter ojämställda mansnormer, fortsätter Tomas Wetterberg.

- Det vore märkligt och näst intill upprörande om inte regeringen agerar på denna kunskap, säger Tomas.

För mer information

Tomas Wetterberg, http://tomaswetterberg.webblogg.se/
070-5157950
tomas.wetterber@comhem.se

Klas Hyllander, organisationssekreterare
08-51971415
klas.hyllander@mfj.se

Om Män för Jämställdhet

Män för Jämställdhet är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp. Vårt fokus är våldsförebyggande politik, åtgärder och arbete med män och pojkar utifrån perspektiv på sociala normer för manlighet. Alla som stödjer våra idéer är välkomna som medlemmar.

Vi verkar genom

  • påverkansarbete
  • opinionsbildning
  • utbildning
  • direkta interventioner till enskilda män och pojkar eller till grupper av män och pojkar

Vår syn är att jämställdhet gagnar alla, också män och pojkar. Detta även med hänsyn taget till att jämställdhet betyder att en rad privilegier för män upphör.