Ledarna

Män och kvinnor som är chefer har olika villkor

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:07 CEST

Ledarnas undersökning av chefers attityder till ledarskap visar att det har betydelse om chefen är en kvinna eller en man. Det finns skillnader i synen på vad som är viktigt vid tillsättningen av nya chefsjobb, i synen på vad som kännetecknar ett gott ledarskap och vilka drivkrafter som är viktiga i arbetet som chef - skillnader som sannolikt har betydelse för jämställdheten i arbetslivet.

På Ledarnas kongress i Malmö presenterades i dag resultaten från Chefsbarometern 2006. Undersökningen omfattar 1.000 chefer i Sverige och har utförts av Temo. En förklaring till skillnaderna i attityder och drivkrafter mellan kvinnor och män kan vara att kvinnor och män ges olika förutsättningar att leda.

Ledarna verkar för en jämställd chefsmarknad för att öka antalet kvinnor på chefspositioner och i styrelser, förbättra kvinnors möjligheter att gå vidare i sin chefskarriär, stötta och inspirera chefer att leda jämställt samt genom att arbeta för att integrera ett könsperspektiv på ledarskap på alla nivåer i organisationen. Ledarnas arbete syftar till att främja tre synsätt:

1. Föräldraskap:
Både män och kvinnor ser äktenskap och barn som ett hinder för kvinnor att göra karriär, men inte för män. Ledarna stöttar unga kvinnor som vill göra karriär även om de har barn.

2. Rekrytering:
Att ha ett könsperspektiv på ledarskap innebär en medvetenhet om våra olika förväntningar på kvinnor och män och hur de påverkar oss när vi rekryterar framtidens ledare.

3. Lön:
Kompetens och resultat, inte kön, ska vara avgörande för löneutveckling.

De olika drivkrafter för sitt chefskap, som kvinnor och män, uppgav i undersökningen visar bland annat att män betonar "bättre anställningsförmåner" medan kvinnor betonar "möjlighet att påverka verksamheten", "mer stimulerande arbetsuppgifter", och att de "tycker om att se människor växa". Genomgående betonade kvinnor fler drivkrafter än män.

- Det är anmärkningsvärt att det finns så stora skillnader mellan könen, särskilt med tanke på att en ökad jämställdhet med fler kvinnliga chefer i arbetslivet snabbar på utvecklingen mot ett arbetsliv med större mångfald, säger Björn Bergman, ordförande på Ledarna.

Undersökningen visar dock att kvinnor är mer tveksamma än män till chefsjobb. Kvinnor uppger också oftare att det fanns saker som talade emot att ta jobbet som chef. "Brist på stöd i rollen som chef", "betungande och svårt att ha ansvar för personal", "att jag inte skulle klara av jobbet som chef" och "att jag skulle känna mig för ensam som chef" är faktorer som kvinnor oftare uppgav som viktiga faktorer som talade emot att ta jobbet. Det finns inget område som män oftare uppger som ett viktigt skäl emot att ta ett chefsjobb.

- Det kommer att behövas 250.000 nya chefer de kommande tio åren, säger Björn Bergman, ordförande i Ledarna. En framgångsfaktor för Ledarna i det här paradigmskiftet blir att vara en föregångare i arbetet för en jämställd chefsmarknad och arbeta för att få fler kvinnor på ledande positioner. Det finns få unga chefer i dag och det finns ännu färre unga chefer som är kvinnor.

Läs hela undersökningen i nedanstående dokument.

För ytterligare information kontakta:
Björn Bergman, ordförande, Ledarna, på mobiltelefon 070-590 15 94, Anne Kuylenstierna, informationschef Ledarna, på mobiltelefon 070-573 55 68 eller eller Jessica Svärd-Bardvall, pressekreterare, Ledarna, på mobiltelefon 070-685 14 60.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, en professionell serviceorganisation för chefer med ledarroller på olika nivåer i näringslivet och i offentlig verksamhet. Ledarna har cirka 70.000 medlemmar.
S:t Eriksgatan 26, Box 12069, 102 22 Stockholm. Telefon växel 08-598 99 000. Fax 08-598 99 010. E-post: ledarna@ledarna.se