Rikspolisstyrelsen

Mängdbrottsligheten minskar

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 14:54 CEST

Polisens satsning på att bekämpa så kallade mängdbrott ger resultat. Antalet
ärenden som redovisas till åklagare har ökat med 8,9 procent första kvartalet
2006, jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt minskar antalet
anmälda mängdbrott.
- Det här indikerar att vi är på rätt väg, säger rikspolischef Stefan Strömberg.

Polisen har inlett en stor satsning på att förebygga, utreda och klara upp fler
så kallade mängdbrott. Med mängdbrott avses de brott som drabbar flest människor
i vardagen, som till exempel inbrott, skadegörelse, stöld och misshandel.

Satsningen innebär ett nytt sätt att arbeta för Polisen, som leder till att
brott utreds snabbare och med mindre byråkrati och ett förnyat sätt att
planlägga det brottsförebyggande arbetet.

- Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att förändra polisens
grundläggande förmåga att bekämpa brott. Satsningen består inte av någon enstaka
förändring utan är ett paket av flera förändringar som alla hänger ihop, säger
Stefan Strömberg.

De nya arbetsmetoderna införs successivt och samordnat över hela landet.
Resultaten mäts kontinuerligt för att avgöra om insatserna får önskad effekt.

Den första kvartalsrapporten 2006 visar en positiv utveckling. Antalet
mängdbrottsärenden som redovisats till åklagare har ökat med 8,9 procent de tre
första månaderna 2006, jämfört med samma period förra året. Antalet anmälda
mängdbrott har samtidigt minskat med 16,8 procent.

- Det här är en bra början som inspirerar till fortsatt arbete, säger
polisintendent Kenneth Holm ansvarig projektledare vid Rikspolisstyrelsen.

FAKTA:
Redovisade ärenden till åklagare, januari-mars 2006, jämfört med samma period
2005:
* Totalt redovisade ärenden mängdbrott + 8,9%
* Tillgreppsbrott (exkl. butikstöld) + 4,5 %
* Skadegörelsebrott - 0,9%
* Misshandel, utomhus + 31,4 %
* Personrån + 21,7 %

Kontaktperson: Kenneth Holm, nationell projektledare 08-401 64 87
Presskontakt: Linda Widmark, pressekreterare 08-401 90 05

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se