Människaplus

Människa+ firar Framtidsdagen den 1 mars

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 08:28 CET

Imorgon lördag 1 mars är inträffar Framtidsdagen. Detta högtidlighåller Människa+, Sveriges Transhumanistiska förening, genom att medverka i firandet på Tekniska Museet i Stockholm imorgon och genom att idag publicera sju prognoser om hur vi tror Sverige kommer vara annorlunda om tio år:

·  År 2024 kommer få personer bära omkring på s.k. smartphones – kommunikationstekniken kommer att vara osynlig och integrerad i våra kläder och kroppar.

·  År 2024 kommer det för varje svensk att finnas mer än tio tusen enheter som är uppkopplade i ”tingens internet”.

·  År 2024 kommer Riksdagen att debattera huruvuda man skall förbjuda att låta människor köra motorfordon även utanför tätorterna.

·  På grund av den kraftfulla utvecklingen inom bio- och medicinteknik, beräknas ett barn som föds i Sverige år 2024 att leva över 146 år.

·  År 2024 kommer Sverige på grund av den stora ökningen i förväntad livslängd att helt ha avskaffat fenomenet fast pensionsålder.

·  År 2024 kommer majoriteten av läkare- och advokattjänster utföras av specialiserad Artificiell Intelligens istället för av människor.

·  År 2024 kommer det i Sverige att leva människor vars arvsmassa skiljer sig från bägge deras föräldrars.

M+ ordförande Hannes Sjöblad kommenterar:
”Om man upplever att den tekniska utvecklingen de senaste tjugo åren varit snabb och omvälvande, så är det ingenting mot vad de kommande tio åren kommer att medföra. Den exponentiella teknikutvecklingen är en samhällsfråga som överskuggar de flesta andra. Därför behövs Framtidsdagen, som en dag för att diskutera och forma en bild av den framtid vi vill ha.”

Kontaktuppgifter
Hannes Sjöblad, ordförande, tel: +46 735 353 000
E-postadress: hannes.sjoblad@gmail.com
Hemsida http://manniskaplus.net/
Facebook https://www.facebook.com/groups/manniskaplus/
Meetup: http://www.meetup.com/Mplus-Sve/
Twitter: #mplus, #manniskaplus


Om M+
Människa+ är Sveriges transhumanistiska förening. Transhumanismen är en intellektuell och kulturell rörelse med målsättningen att förbättra människans intellekt, hälsa och etik med teknikens hjälp. Människa+ är den svenska grenen av den internationella transhumanistiska rörelsen Humanity+ och stöder den Transhumanistiska deklarationen. www.manniskaplus.net

Om Framtidsdagen

Framtidsdagen, Future Day, är en global högtid som instiftats för att uppmärksamma det engagemang som en växande grupp människor har för att skapa en radikalt bättre framtid. Denna dag firas 1 mars varje år över hela världen. I Stockholm år 2014 arrangeras ett stort event på Tekniska Museet av en rad organisationer med syftet att i spelform ta fram ett antal olika framtidsscenarion. Läs mer på bit.ly/sthlmfutureday eller www.futureday.org #sthlmfuture