Människaplus

Människa+ höstprogram 2014

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 11:44 CEST

Sveriges Transhumanistiska förening Människa+ aktivitetsprogram för hösten 2014 finns nu tillgängligt på föreningens hemsida www.manniskaplus.nu.

Under hösten kommer föreningen att genomföra/medverka på tre större event

·  Söndag 7 september – Bakom Skärmen/ Över Gränsen (www.gransen.nu) en mötesplats för teknik-aktivistföreningar i Stockholm.

·  Onsdag 1 oktober – Seminarium på Internationella Åldrandedagen ”Är det dags att se åldrande som en sjukdom bland andra?”

·  Onsdag 31 december – Människa+ Årsmöte och Nyårsfest

M+ Söndagsfika. Varje söndag under hösten träffas vi i Teaterbaren på Kulturhuset mellan kl 15.00-17.00 och diskuterar aktuella ämnen under informella former. I samarbete med Stockholm Futurists.

M+ Talarkvällar arrangeras 1-2 gånger i månaden. Den första äger rum den 16 september på ämnet ”Meet the Extropians”.

M+ filmklubb och bokklubb håller regelbundna träffar under hösten där vi diskuterar aktuella filmer och böcker utifrån transhumanistiska perspektiv.

Hela kalendariet finns tillgänglig på www.manniskaplus.nu och de enskilda eventen kommer också att annonseras på M+ Meetup (www.meetup.com/Mplus-Sve/) och Facebook (www.facebook.com/groups/manniskaplus/)

Robin Brandt och Waldemar Ingdahl, programansvariga i Människa+ kommenterar:

”Transhumanismen är en både bred och djup intellektuell och kulturell rörelse, som tillför ett unikt perspektiv inom såväl humaniora som naturvetenskaperna. Transhumanismen erbjuder ett kraftfullt och relevant narrativ för att beskriva vår samtid och att blicka in i vår framtid.”

”Genom höstens arrangemang som omfattar allt ifrån idéhistoriska föredrag till praktiska workshops hoppas vi kunna bidra till en ökad kunskap om transhumanistiska frågeställningar och idégods. Alla är välkomna, ser fram emot att ses!”

För mer information, kontakta
Hannes Sjöblad, ordförande tel: +46 735 353 000
E-postadress: hannes.sjoblad@gmail.com
Hemsida manniskaplus.nu
Facebook www.facebook.com/groups/manniskaplus/
Meetup: http://www.meetup.com/Mplus-Sve/
Twitter: #mplus, #manniskaplus

Om M+Människa+ är Sveriges transhumanistiska förening. Transhumanismen är en intellektuell och kulturell rörelse med visionen att förbättra människans intellekt, hälsa och etik med teknikens hjälp. Människa+ är den svenska grenen av den internationella transhumanistiska rörelsen Humanity+ och har ställt sig bakom den Transhumanistiska Deklarationen. www.manniskaplus.nu