Sveriges Arkitekter

Människan glöms bort i rationaliseringen

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2013 14:40 CET

Lars Magnussons dagsaktuella betänkande kring plangenomförandet tillsammans med Björn Hedvalls ”byggkravsutredning” som kom precis före jul förespråkar ett mer industriellt byggande genom att bland annat minska kommunernas möjligheter att villkora och förhandla kring byggnation i kommunen. Av utredningarnas nästan 200 000 ord nämns ordet arkitektur 0 gånger.

Sveriges Arkitekter är besvikna på utredningarnas frånvaro av kvalitetsaspekter i den byggda miljön. Människan verkar vara bortglömd. Att verka för en ökad kvantitet i byggandet är oerhört angeläget och bostadsministern har på ett tydligt sätt prioriterat denna fråga till skillnad från hans föregångare. Men att enbart fokusera på kvantitet på bekostnad av kvalitet är tyvärr en alldeles för låg ambitionsnivå.  

-  Det är dags för regeringen att på allvar börja prata om kvalitet i stadsbyggandet och att vi alla tar oss an utmaningen att förena kvantitet med kvalitet, säger Tobias Olsson - Arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter. 

Kontakt: Tobias Olsson 0725647713

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har över 11.500 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda - från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.