Scientologi-kyrkan i Malmö

Människorättsaktivist tilldelas Scientologikyrkans frihetsmedalj för sitt arbete med att värna rättigheterna för de som skadats inom psykiatrin

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 22:00 CET

Den verkställande direktören för kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) Nya Zeeland tilldelades IAS frihetsmedalj 2015. Genom att exponera fruktansvärda kränkningar av mänskliga rättigheter begångna inom psykiatrin, har Steve Green gett psykiatrins offer upprättelse och fört Nya Zeeländska psykiatriker inför domstol.

Steve Green hemmahörande i Auckland, Nya Zeeland, avslöjade fem decennier av systematiska och kriminella övergrepp inom psykiatrin i sitt hemland – ett arbete som gav honom IAS ”International Association of Scientologists” frihetsmedalj för 2015. Genom KMRs avslöjanden av de fruktansvärda brotten som begicks inom psykiatrin kombinerat med mångas krav på reformer inom densamma, har han sett till att värna rättigheterna för psykiatrins offer, han såg till att ökända psykiatriska inrättningar stängdes ner och insisterade på att de som begått dessa fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna skall åtalas och dömas enligt lagen.

Steve katalogiserade bevis på tortyr inom psykiatrin, letade reda på drabbade offer över hela Nya Zeeland och fick landets hälsodepartement att ta tag i frågan. Hälsodepartementet inledde en undersökning som så småningom resulterade i ersättning till de som drabbats av psykiska och fysiska övergrepp.

Steves efterföljande jakt på kriminella psykiatriska institutioner där övergrepp begicks skapade en medial sensation. Det började med en exponering av den ökända Lake Alice kliniken – bokstavligt talat, en dumpningsplats för tonåringar med bekymmer på 1970-talet. Steve fann dokument som styrkte att psykiatriker använde sig av ECT för att straffa barn med dåliga betyg eller som försökte fly ifrån institutionen. De chockerande avslöjandena kom att sändas under bästa sändningstid, och en rikstäckande sändning av en dokumentär där 95 offer kom att berätta sina historier genererade en våg av medial täckning.

KMR administrerade den efterföljande floden av rättsfall som ledde till att offren fick skadestånd och en formell ursäkt ifrån Nya Zeelands regering, samt nedstängning av Lake Alice och andra kriminellt klandervärda psykiatriska institutioner.

Då Nya Zeelands regering senare underlät att ställa de ansvariga psykiatrikerna inför rätta tog Steve och KMR saken vidare. De ställde nu in siktet på att avslöja missförhållanden inom den psykiatriska hanteringen av patienter över hela Nya Zeeland. En 200 sidor lång rapport - vilken beskriver fem decennier av psykiatriska brott och den Nya Zeeländska regeringens misslyckande med att åtala förövarna – sammanställdes av KMR. Steve lade fram dokumentationen och vittnade inför FNs kommitté i Genève, som kungjorde ett principiellt viktigt beslut där man fastslog att påtvingad psykiatrisk behandling bör klassificeras som tortyr.

FN-kommittén anmodade också Nya Zeelands regering att genomföra reformer för att få slut på psykiatriska övergrepp och att "åtala [alla psykiatriker som begår dessa brott] efter graden av överträdelser i deras handlingar" — och således föra psykiatrin in under lagen.

Vid mottagandet av sitt pris sammanfattade Steve det hela med följande ord: ”Det var en konstant strävan emot detta till synes ouppnåeliga mål som höll mig på fötter mot alla odds, men vi gjorde det!”

Allt som allt, dokumenterade Steve mer än 2 000 fall av psykiatriska övergrepp och såg till så att offren till psykiatrin i Nya Zeeland kompenserades med 27 miljoner dollar för det fysiskt ock psykiskt lidande de tvingats utstå.

Scientologikyrkans ledare, David Miscavige, delade ut Frihetsmedaljen till Steve Green vid IAS årliga sammankomst på Saint Hill, England.

Medaljen delas årligen ut till scientologer som stått för exceptionella prestationer när det gäller att jobba för en värld av värdighet och frihet för hela mänskligheten och således främja kyrkans humanitära mål. Steve Green fick som vinnare av Frihetsmedaljen i år sällskap av Mr Mario Chirinos Maricaibo, Venezuela, och Mr Rohit Sharma i New Delhi, Indien.