Ibas

Mänskliga faktorn största orsak till förlorad data?

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 10:58 CEST

I en global undersökning som nyligen genomförts av Ibas moderbolag, Kroll Ontrack, svarar 40 procent av de tillfrågade både bland privata datoranvändare och företagsanvändare, att den mänskliga faktorn är den direkta orsaken till att data går förlorad. Trots detta kan Ibas visa på att det snarare är felaktiga åtgärder vid en incident, som är den faktiska orsaken till att förlorade data inte kan återskapas.

I undersökningen, som genomfördes med över 2000 respondenter i 17 länder från Nordamerika, Europa och APAC, har de deltagande bland annat blivit ombedda att berätta om orsaken till deras senaste förlust av data. Den mänskliga faktorn uppges vara den vanligaste orsaken, medan 29 procent menar att det var brister i hårdvara eller system som orsakade förlusten av data.

Erfarenheter från Ibas

Ibas verkar i hela Norden och blir i Sverige årligen kontaktade av närmare 1000 privatpersoner, som i de allra flesta fall har blivit av med digitala bilder och musik. Ibas undersökningar visar också att ett av två företag drabbas av någon form av datahaveri vartannat år. 23 procent av Ibas kundförfrågningar går att relatera direkt till mänskliga misstag såsom helt, eller delvis, överskrivna och felraderade filer. 77 procent av förfrågningarna beror på fysiska fel i form av kraschar, läsproblem, mekanik och elektronik, medan hela 30 procent av dessa skador faktiskt beror på att bärbara och stationära datorer, samt externa lagringsmedia, faller i golvet eller försvinner under transport. Det innebär att den mänskliga faktorn faktiskt ligger bakom sammanlagt 46 procent av fallen.

Varför går data förlorad?

Mänskliga misstag omfattar i stor utsträckning olyckor, som är svåra att förebygga och förhindra. Samtidigt är det ofta inte enbart själva olyckan, som är orsaken till att mycket data går förlorad. Undersökningar och erfarenheter från Ibas visar att var fjärde företag har teknisk personal, som försöker att åtgärda fel på lagringsmedia– och misslyckas. I minst 26 procent av fallen förloras data helt på grund av detta.

- Det finns många duktiga IT-specialister, både på företag och bland hemanvändare, men rekonstruktion av data är ett mycket krävande kompetensområde. Är man inte 100 procent säker på hur man ska hantera problemet, bör man undvika att försöka åtgärda felet på egen hand. Man riskerar då att förvärra skadan. Normalt klarar Ibas av att rädda data i över 80 procent av fallen, men i de fall där användaren själv provat och misslyckats först, dubbleras antalet fall där datarekonstruktion blir ogenomförbart, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef för Ibas.

Hur kan ytterligare skador förhindras när en disk har kraschat?

När olyckan är framme, är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att rädda lagrad data. Nedan följer en checklista med goda råd från Ibas för att förhindra ytterligare skador på en disk, som har kraschat:

# Frys situationen

– Avsluta arbetet och slå av strömmen för att undvika ytterligare skador på disken.

# Använd inte hårddisken

– Lagra inte information och installera inte programvara på de enheter du vill rekonstruera data från. Data som skrivs över är omöjlig att rekonstruera.

# Logisk eller fysisk skada?

– Är det systemfel, programvarufel, fysisk skada på disken, har disken varit utsatt för vatten eller värme? Den gemensamma nämnaren här, är att slå av strömmen, hantera disken med försiktighet och rådgöra med experter.

# Gör en bedömning av värdet på data som förlorats

– Starta med att göra en värdering av informationen som var lagrad på enheten. Kontrollera om du har lagrat informationen på andra enheter, gjort backup etc. Gör en bedömning av hur snabbt datan måste vara tillgänglig igen. Summan av dessa övervägningar, vägleder dig till om du ska kontakta externa experter inom datarekonstruktion eller om du kan vidta åtgärder på egen hand.

För mer information, vänligen kontakta:

Åke Ljungqvist, Sverigechef Ibas, tel: 018-10 44 40, Mobil: 0703-97 10 55, e-post: ake@ibas.se

Om Ibas | Kroll Ontrack

Ibas AS (www.ibas.no), Nordens ledande tjänsteleverantör av dataräddning, dataradering och computer forensics, är nu ett helägt dotterbolag till amerikanska Kroll Ontrack. Företaget är internationellt erkänt för sin expertis inom dataräddning. I företagsgruppen Kroll Ontrack, har Ibas ansvaret för Norden och Holland. Huvudkontoret ligger i Kongsvinger, Norge. Kroll Ontrack erbjuder högteknologisk service och programvara för att rekonstruera, söka, analysera, presentera och radera data för privat och offentlig verksamhet, juridisk verksamhet och privatpersoner. Dessutom erbjuder företaget ”Electronic Discovery”, avancerade söktjänster, elektronisk och pappersbaserad insamling av data, computer forensics, ESI konsulttjänster, samt tjänster knutna till presentation av elektroniska bevis i domstol. Kroll Ontrack är en del av Kroll Inc., ett världsomfattande konsultföretag inom ”Risk Consulting”. För mer information: www.krollontrack.com; www.ontrackdatarecovery.com