Ordfront

Mänskliga rättigheter kränks dagligen - även i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 10:59 CET

FN:s människorättskommitté fällde nyligen Sverige för kränkning av det internationella tortyrförbudet. Men detta är inte det enda fallet där mänskliga rättigheter kränks i Sverige. På MR-dagarna i Malmö 23-24 november är mänskliga rättigheter i Sverige huvudämnet.

- Det är bra att FN-organen - först tortyrkommittén och nu
människorättskommittén - kritiserar Sverige för den brutala avvisningen av egyptierna. Men det är viktigt att inte glömma bort att mänskliga rättigheter kränks dagligen i Sverige. På MR-dagarna kommer vi att diskutera frågor om asylsökandes och etniska minoriteters situation, arbetslösheten och polisens förhörsmetoder och kulor med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt, säger Leif Ericsson som leder arbetet med att förbereda MR-dagarna.

Kan demokrati och mänskliga rättigheter vara i konflikt? Avvisningen av Mohammed al Zery och Ahmed Agiza 2001 illustrerar med önskvärd tydlighet det ämne som tas upp i seminariet "Kan demokrati och mänskliga rättigheter vara i konflikt?" på MR-dagarna. På seminariet ställs frågan om kriget mot terrorn på kort tid raserat det vi uppnått vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter. Medverkande är Lena Halldenius vid Malmö högskola, Anna Wigenmark från Svenska Helsingforskommittén, Elena Namli från Teologiska högskolan i Stockholm och Maria Leissner från Utrikesdepartementet.

Tortyr i Sverige?
Tortyr diskuteras också på ett seminarium om tortyrkonventionerna och polisutbildningen i Sverige med ett utåtblickande perspektiv mot situationen i Guantanamo och Abu Ghraib. Ola Kronqvist vid polisutbildningen i Växjö och Karol Nowak från Raoul Wallenberginstitutet diskuterar etiska normer, enskilda polisers och överordnades ansvar i samband med polisförhör.

Polisens nya taktik och nya kulor
Svenska Röda Korset har protesterat mot att polisen infört expanderande kulor för användning vid demonstrationer - en ammunition som förbjöds för användning i krig redan under 1800- talet. Anneli Bergholm Söder, polisintendent, Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, Per Swartz, polismästare i Skåne, Olof Kleberg, Rikspolisstyrelsens etiska råd, Jörgen Johansson, riksdagsledamot, Christina Ulfsparre, Svenska Röda Korset och Anders Svensson som skrivit mycket om Göteborgsdemonstrationerna medverkar i samtalet.

Fattiga barn i Sverige
Malmö har den högsta andelen barn som lever i barnfattigdom i Sverige, och bland barn i ensamhushåll lever fyra av tio i ekonomisk utsatthet. Hur ska barnfattigdomen bekämpas? Lina Stenberg, Rädda Barnen, Marie Meinert, ordförande Rädda Barnen i Rosengård, Torbjörn Hjort, forskare i socialt arbete vid Växjö universitet, Anja Sonesson (m) och Andreas Konstantinides
(s) deltar i diskussionen

På MR-dagarna diskuteras även samers, romers och judars situation som minoriteter i Sverige. Asylsökandes situation både under asylprocessen och som nya invånare och medborgare i Sverige sätts under luppen. En rapport presenteras som beskriver hur svenska regeringar konsekvent brutit mot åtagandet att garantera att "var och en har rätt till arbete". En full förteckning av alla seminarier återfinns på www.mrdagarna.se

Folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, genomförs i år för femte året. Intresset är rekordstort. Antalet programpunkter har fördubblats sedan förra året och antalet utställare är fler än någonsin tidigare. Omkring 1 000 personer beräknas besöka arrangemanget.

MR-dagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. Arrangörer är DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Utrikespolitiska institutet och Ordfront i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund, Olof Palmes Internationella Center, Svenska Helsingforskommittén och Raoul Wallenberg-institutet.

Dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Malmö stad och Länsstyrelsen i Skåne län.

Läs mer på www.mrdagarna.se

För kontakt och mediaackreditering, kontakta Peter Gustavsson på 08-462 44 54 eller 070-638 10 75. ___________________________________
Peter Gustavsson
MR-dagarna
Box 17506, 118 91 Stockholm
Tel 08-462 44 54 Fax 08-462 44 90
Mobil 070-638 10 75
E-post peter.gustavsson@ordfront.se