Svenska kyrkan

Mänskliga rättigheter – tema i ny antologi

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:21 CET

I den alldeles färska antologin Människa är ditt namn, löper människors lika värde och lika rättigheter som en röd tråd. Redaktör för antologin är Göran Gunner, teologie doktor och forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur på Kyrkokansliet i Uppsala.

Några rubriker ur boken: ”Mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi”, ”Om helighet, värdighet och människors värde”, ”Teologi, försoning och mänskliga rättigheter” och ”Kvinnors mänskliga rättigheter, etik och ekonomisk rättvisa”.

På fredag den 16 februari kl 13-14 presenteras antologin i ett miniseminarium om ”Mänskliga rättigheter och teologi” på Kyrkokansliet i Uppsala. Då medverkar Göran Gunner tillsammans med några av författarna – bland andra Elisabeth Gerle som då också presenterar sin egen bok Mänskliga rättigheter för Guds skull, (Bokförlaget Nya Doxa, hösten 2006) om att tolka text, tro och tradition. Gerle diskuterar där huruvida mänskliga rättigheter är vår tids tio Guds bud, och hur tankarna om mänskliga rättigheter förhåller sig till kristen tro och tradition.

Övriga forskare som medverkat i antologin är:

Elisabeth Gerle, docent i etik vid Lunds universitet och arbetar sedan 2005 för Svenska kyrkans forskningsavdelning.

Ann-Catrin Jarl, teologie doktor, präst, stiftgårdsföreståndare Graninge stiftsgård, Stockholms stift.

Elena Namli, teologie doktor och lektor i etik vid Teologiska högskolan, Stockholm. Medverkar i miniseminariet.

Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, teologie licentiat i etik, projektanställd forskare vid Teologiska högskolan, Stockholm.

Ola Sigurdson, docent i systematisk teologi, universitetlektor vid Institutionen för religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet.

Karin Sporre, docent i etik, universitetslektor i pedagogiskt arbete med särskild inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald, Umeå universitet. Medverkar i miniseminariet.

Per Sundman, teologie doktor och universitetslektor i etik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Medverkar i miniseminariet.

Mikael Winninge, teologie doktor, universitetslektor i bibelvetenskap, särskilt Nya testamentets exegetik, Umeå universitet.

Presskontakt: Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn 018-16 96 77, mobil 0705-46 96 77.
E-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se