Socialdemokraterna

Märkligt att staten ska hantera kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:30 CEST

Luciano Astudillo och Jan Emanuel Johansson lämnar in motion om boxning, kampsport och tillståndsplikt. Regeringen har tolkat utredningen ”Kampsport i fokus” på ett mycket snävt och restriktivt sätt. Detta innebär i praktiken att proffsboxningen även fortsättningsvis ska vara förbjudet och att kampsporten som enda idrott kommer att ha staten eller annan myndighet som hanterare av tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. Detta är olyckligt!

Regleringen av kampsporter bör fokusera på att skapa säkra tävlingsförhållanden för de deltagande idrottarna. De tävlingsarrangörer som kan uppvisa regelverk och rutiner som skapar godtagbar säkerhet bör få tillstånd, de tävlingsarrangörer som inte kan uppvisa regelverk och rutiner som skapar godtagbar säkerhet bör inte få tillstånd. Bedömningen av detta bör av rättviseskäl rimligen göras från fall till fall. Det centrala är att skapa säkra tävlingsförhållanden för kampidrottare. Kampsporter som t.ex. tillåter brottningsmoment har en klar säkerhetsmässig nackdel av att använda ett huvudskydd eftersom det skulle öka skaderisken. Det är viktigt att tillståndsgivarna är uppmärksamma på detta.

”Som enda idrott kommer kampsporten ha ett tillståndsförfarande som fungerar som garant för att utövarna tävlar under trygga förhållanden. Det kan kanske behövas. Men det är märkligt att staten eller annan myndighet ska hantera kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. Alla andra idrotter i Sverige, även de som utgör betydligt större risk för kroppsskador än kampsport, anses kunna hantera detta själva inom ramen för sina respektive organisationer och förbund”, skriver Astudillo och Johansson.
För mer information
Luciano Astudillo
riksdagsledamot
08-786 52 39, 070-202 69 56