Miljöpartiet de gröna

Märkningen av kemikalier lika inom EU

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 13:42 CEST

EU-parlamentet beslöt idag i en uppgörelse med ministerrådet att FN:s regler om märkning av kemiska produkter ska införas i EU.

- Det är bra att vi får ett enhetligt system men det har många brister, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna.

Kemikalier är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem och 32 miljoner EU-medborgare utsätts för cancerframkallande kemikalier på sina jobb. Även många hushållsprodukter är en cocktail av kemikalier om vilka man har en begränsad kunskap.

EU harmoniserar nu sitt system för märkning och samordnar det med FN:s system.

- Men EU beslutar att antalet märkta kemikalier ska vara detsamma som tidigare. Det finns ingen miljölogik och ingen hälsologik i det, säger Carl Schlyter.

Det innebär att de ämnen som bedöms som mindre giftiga, kategori 5, inte får någon märkning trots att FN rekommenderar det. Det kan innebära att t ex rengöringsmedel på butikshyllan i Sverige som tidigare haft varningstext nu inte kommer att ha det.

De Gröna i parlamentet stred för att giftiga ämnen som är inte bryts ner utan lagras i naturen och människan (PBT) skulle få en särskild märkning, men fick inte igenom det.

- Jag förutsätter att EU driver den frågan inom FN, för det är absurt att just de ämnena inte märks ordentligt, säger Carl Schlyter.

- En grön framgång var att vi stoppade ökad användning av onödiga djurförsök. Industrin lobbade för att få göra djurförsök på nya kemikalieblandningar, med

syfte att slippa märka sina produkter. Det satte vi stopp för, säger Carl Schlyter.

De nya reglerna gäller från 2010 för kemiska ämnen och från 2015 för blandningar.

För mer information kontakta:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 67 50 373