Livsmedelsverket

Märkningen av livsmedel måste bli tydligare

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:54 CET

Märkning av charkuteriprodukter avseende geografiskt ursprung måste bli tydligare och märkningen av fiskeriprodukter kan förbättras avsevärt. Dessutom bör hälsofördelar som anges på brödförpackningar vara väl underbyggda och tydligt identifierade.

Detta framgår av Livsmedelsverkets nationella tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning, som på onsdagen överlämnades till regeringen. I regeringsuppdraget ingick också en informationssatsning riktad till konsumenter.

400 förpackningar granskade
Livsmedelsverket har tillsammans med 28 kommuner kontrollerat drygt 400 förpackade livsmedel. Man granskade olika märkningsuppgifter på tre grupper av livsmedel, nämligen bröd, fisk och charkuterier. Märkningen bedömdes som vilseledande om konsumenterna skulle ha svårt att göra medvetna val utifrån den information som finns på förpackningen.
De vanligaste bristerna för bröd var att mängddeklaration för fullkorn och/eller deklaration av kostfiber saknades.

Fisk
När det gäller fiskeriprodukter var en vanlig brist att fiskens namn på svenska, så kallad handelsbeteckning, saknades eller var felaktigt. Detsamma gällde produktionsmetod och ursprungsland/fångstzon.

Charkuterivaror
För charkuteriprodukter noterades att köttmängden i t ex korv inte framgick. Angivande av flera alternativa ursprungsländer var också något som noterades. En del varor var otydligt märkta bland annat när det gäller läsbarhet.

Bättre märkning behövs
Projektet visar tydligt att det finns en del att förbättra när det gäller märkning av livsmedel. Livsmedelsverket har en viktig roll att spela när det gäller att stödja de kommunala livsmedelsinspektörerna i deras arbete med att kontrollera märkningen.
Märkning är ett komplext område där det ofta handlar om bedömningar av uppgifter. Projektet är ett viktigt underlag för fortsatta aktiviteter och kommande märkningsprojekt bör inrikta sig på en fördjupning inom klart avgränsade områden.
- Rapporten är ett bra underlag för det fortsatta arbetet med märkningsfrågan, säger tillsynschef Peter Brådenmark. Märkningen måste vara bra för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val.

Konsumentinformation om märkning
I informationssatsningen har bland annat nya, konsumentanpassade texter om märkning tagits fram. En ny märkningsbroschyr, Så märks maten, har producerats och därtill tre märkningsfoldrar om fisk, bröd samt förpackade livsmedel, riktade till företagen.
Den nya informationen kommer att publiceras 2 mars när Livsmedelsverket introducerar en ny, konsumentanpassad webbplats. ”Märkning av mat” blir en av huvudrubrikerna på startsidan. Det innebär att besökarna på ett enkelt sätt hittar till verkets omfattande information om märkning.SLV-rapport 2, 2007 - Nationellt tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning
http://www.slv.se/upload/dokument/Rapporter/Ovrigt/2007%20SLV%202%20-%20Nationellt%20tillsynsprojekt%202006%20om%20livsmedelsm%C3%A4rkning.pdf

Bilagor 1-6, Nationellt tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning
http://www.slv.se/upload/dokument/Rapporter/Ovrigt/2007_slv_2_nationellt%20tillsynsprojekt_2006_om_livsmedelstillverkning_bilaga%201-6.pdfYtterligare upplysningar:
Tillsynsprojektet:
Statsinspektörerna Lena Janson, tel 018-17 56 35 och Lena Wallin,
tel 018-17 55 76
Informationssatsningen:
Informationschef Jerker Sörenson, tel 018-17 55 07
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500