IL Recycling

Märsta får Sveriges modernaste återvinningsanläggning - Stockholm Nord

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:15 CEST

På fredag den 16 maj invigs IL Recyclings nya återvinningsanläggning i Rosersberg. Den nya anläggningen är modernast i Stockholm och kan på en och samma plats återvinna alla typer av material, oavsett vilken bransch eller verksamhet de kommer ifrån.

För att möta efterfrågan från det expansiva området mellan Norra Stockholm och Uppsala öppnar IL Recycling en ny modern återvinningsanläggning i Rosersberg utanför Stockholm, nära E4:an.

Anläggningens strategiska läge och att vi kan hantera alla typer av material underlättar för företag som har behov av att snabbt och enkelt kunna lämna allt sitt material till återvinning på ett och samma ställe. Att sedan mer återvinns till nya material istället för att gå till förbränning ger dessutom stora positiva miljöeffekter, säger Henrik Modéer, operativ chef för affärsområdet Miljötjänster & återvinning, IL Recycling.

En ny undersökning från IL Recycling bland 200 företag i norra Stockholm visar att många företag inte återvinner material som t.ex. plast men att viljan finns att återvinna mera framöver.

Företag vill kunna återvinna mer och fler material men förutsättningen som måste finnas på plats är bra system som gör det enkelt och resurseffektivt att återvinna. Det kan vi nu tillgodose på ett ännu bättre sätt vilket gör återvinningen både smidigare och smartare, säger Henrik Modéer, operativ chef för affärsområdet Miljötjänster & återvinning, IL Recycling.

Anläggningen invigs den 16 maj och är öppen för kunder och media. Under invigningen kommer bland annat Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna att tala om de senaste trenderna inom återvinningsområdet. IL Recycling kommer även presentera en ny rapport om företagens syn på återvinning i dag och i morgon.

Tid och plats
Den 16 maj 2014, kl. 13.00 - 16.00, Stockholm Nord, Metallvägen 60, Rosersberg.
Föranmälan görs på invigning.stockholmnord@ilrecycling.com
Ytterligare information finns att hämta på ilrecycling.com/invigning  

För mer information kontakta:
Henrik Modéer, Operativ chef, Miljötjänster & återvinning i Sverige, IL Recycling 0706 27 34 00 henrik.modeer@ilrecycling.com

Mer detaljerade frågor om anläggningen och driften besvaras av:
Conny Malmström, Marknadsområdeschef Stockholm, Miljötjänster & återvinning, IL Recycling 0709 76 47 20 conny.malmstrom@ilrecycling.com  

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.