Mindhouse Park AB

Mässa för förnyelsebar energi i Tällberg 25-26 september 2013

Pressmeddelande  •  2012-10-04 18:11 CEST

Mindhouse Park etablerar mötesplats inom förnyelsebar energi 25-26 september 2013 i Tällberg.

Med en målsättning på 500 deltagare, 44 utställare och 2 dagar fyllda med seminarier, möten och diskussioner kring sol, vind & vattenkraft, ska Tällberg ta en framskjuten position som mötesplats inom förnyelsebar energi. Programmet kommer att bestå av föredrag och samtal kring de viktigaste frågorna.

Ämnen:

Energifrågor

Regioner:

Dalarna

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.