Mindhouse Park AB

Mässa för förnyelsebar energi i Tällberg 25-26 september 2013

Pressmeddelande   •  Okt 04, 2012 18:11 CEST

Mindhouse Park etablerar mötesplats inom förnyelsebar energi 25-26 september 2013 i Tällberg.

Med en målsättning på 500 deltagare, 44 utställare och 2 dagar fyllda med seminarier, möten och diskussioner kring sol, vind & vattenkraft, ska Tällberg ta en framskjuten position som mötesplats inom förnyelsebar energi. Programmet kommer att bestå av föredrag och samtal kring de viktigaste frågorna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.