Västra Götalandsregionen

Mässa kring data- och kommunikation för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:48 CEST

Hjälpmedelsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen anordnar för andra gången mässan Kom-An i Skövde. Ett flertal utställare och föreläsare är inbjudna till Valhall, Kulturhuset den 3-4 maj. Utställningen är gratis och vänder sig både till förskrivare, brukare och intresserad allmänhet.

Bakom idén till Kom-An 2006 står DAKS, Data- och kommunikationscenter i Skaraborg, som är en specialistenhet inom Hjälpmedelscentralen i Skövde.

Mässan fokuserar på modern teknik och metodik inom området kommunikation för funktionshindrade, både i form av leverantörers utställning och seminarier.

Syftet är att visa hjälpmedel som kan lösa vardagliga kommunikationsproblem i den funktionshindrades liv och ge idéer som direkt kan överföras i den egna verkligheten.

Under de två dagarna finns 21 seminarier att välja bland som berör både teori och praktik.

Mer information, program och anmälningsblankett finns på Hjälpmedelsförvaltningens hemsida www.vgregion.se/hmf under nyheter.

Kontaktperson: Petra Bergman, Informationskoordinator, 031-7051662.