Dialogos Förlag

Mästarens återkomst. En essä om vår tids utmaningar och samhällsvetenskapens möjligheter

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 10:47 CEST

Varför tycks vi i dag vara särskilt benägna att beskriva vår samtid och vår framtid i termer av ödesdigra val och hotfulla risker?

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, menar att en del av den osäkerhet som många lever med hänger samman med den snabba globaliseringen, som otvetydigt påverkar de flesta av oss i dag. Det handlar då inte bara om den ekonomiska globaliseringen i snäv mening, utan även om den politiska, sociala och kulturella. 
Vad som tycks saknas är samhälleliga institutioner som på olika sätt kan innesluta denna utveckling i ett socialt och igenkänningsbart sammanhang.
Vi längtar efter mästarens återkomst. Men det är knappast någon enskild person eller enkel formel som kan ge oss svaren. I stället behövs en vidgad dialog som kan ligga till grund för kollektiva beslut som i sin tur kan motverka den oro som sprider sig i världen i dag.

ISBN: 978-91-7504-276-3
80 sidor. Häftad.

Frågor/intervjuer: Lars Magnusson, tel. 018-4711227 eller 070-5170310 lars.magnusson@ekhist.uu.se
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Jolanta Wadensjö, Dialogos förlag, tefn 08-15 46 97 eller 0720-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se


Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.