Dialogos Förlag

Mästarens återkomst - en föreläsning om globalisering

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 15:07 CEST

Mästarens återkomst – en föreläsning om vår tids utmaningar och samhällsvetenskapens möjligheter.

Historiska museet, den 26 september kl.15.00-16.00. Fri entré

Varför tycks vi i dag vara särskilt benägna att beskriva vår samtid och vår framtid i termer av ödesdigra val och hotfulla risker?

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, menar att en del av den osäkerhet som många lever med hänger samman med den snabba globaliseringen, som otvetydigt påverkar de flesta av oss i dag. Det handlar då inte bara om den ekonomiska globaliseringen i snäv mening, utan även om den politiska, sociala och kulturella.

Vad som tycks saknas är samhälleliga institutioner som på olika sätt kan innesluta denna utveckling i ett socialt och igenkänningsbart sammanhang.

Vi längtar efter mästarens återkomst. Men det är knappast någon enskild person eller enkel formel som kan ge oss svaren. I stället behövs en vidgad dialog som kan ligga till grund för kollektiva beslut som i sin tur kan motverka den oro som sprider sig i världen i dag.

 Dialogos förlag i  samarbete med Historiska museet. 

Anmälan på http://www.historiska.se/misc/gemensam/kalender/2014/14-09-26-Bokfredag/
Bokförsäljning i anslutning till föredraget..


Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.