Conductive

Mät och styr kvalitetssäker äldreomsorg 30-31 mars, Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 11:34 CET

Så uppnår du kvalitet och säkerhet i den personcentrerade omvårdnaden

Andelen av befolkningen som är över 65 år kommer före 2020 att utgöra en femtedel av landets invånare och 2050 kommer antalet personer över 80 år att fördubblas till en miljon. Den demografiska förändringen ställer därför mycket stora krav på en äldreomsorg som håller hög kvalitet och ger en individanpassad vård och omsorg.

Regeringen arbetar sedan 2008 med öppna jämförelser för att mäta om vården motsvarar de äldres behov. Vad är det egentligen som mäts? Mäter du de rätta parametrarna kopplat till kvalitetskraven och den värdegrund som finns i lagstiftningen?

Är våra äldre nöjda med den tid som läggs ner på den enskilde individen? Svaret är nej. Vad gör du åt det?

Är du en av de ledare i äldreomsorgen som ständigt arbetar med dessa frågor kring hur du ska bedriva en kvalitetssäker äldreomsorg – då är konferensen Mät och styr kvalitetssäker äldreomsorg  perfekt för dig! Vi ger dig metoder och verktyg för hur du leder din äldreomsorg till kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. En äldreomsorg som även lever upp till kraven på nationell värdegrund, ökade krav på utbildning och information samt möjlighet att upprätthålla de lokala värdighetsgarantierna.

Kvalitet är gratis. Det är bristerna som kostar!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Vilka kvalitetskrav måste prioriteras inom äldreomsorgen?
Göran Stiernstedt
Direktör
Avdelningen Vård och Omsorg
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Personcentrerad omvårdnad – hur får du det att fungera i verkligheten?
Lisbeth Hagman
Konsult inom äldreomsorg och kvalitetsutveckling
Sjuksköterska inom medicin och geriatrik
Vårdpedagog
Sway management

Tvångsåtgärder för dementa – upprätthåll kvaliteten i säkerhet, rutiner och bemanning
Kerstin Lundström
Demenssjuksköterska
Octopus Demens

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen till en konferens som inte duckar för de obehagliga frågorna och som tänker stort och nytt!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.