Havsmiljöinstitutet

Mät siktdjupet och delta i världens största kartläggning av plankton

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 11:33 CEST

Med en vit rund skiva och en mobiltelefon kan du vara med i världens största kartläggning av växtplankton. Växtplankton är basen för hela den marina födoväven, men det är okänt hur de reagerar på klimatförändringar. Siktdjupet avspeglar hur mycket plankton det är i vattnet. I ett nytt internationellt projekt, som Havsmiljöinstitutet deltar i, uppmanas båtfolket att mäta siktdjupet. Mätningen är enkel och snabb och kan sätta extra krydda på sommarens fisketurer eller segelsemestern i skärgården.

Växtplankton är basen i hela den marina födoväven.  Det är därför viktigt att förstå hur de kommer att påverkas i framtiden när klimatförändringarnas effekter väntas bli allt tydligare. Om klimatförändringarna påverkar växtplanktonen negativt kan det få stora konsekvenser i hela näringskedjan och drabba till exempel fisket. Effekten kan också bli omvänd och växtplanktonen blir fler. Då har klimatförändringarna en påverkan som liknar övergödning och algblomningarna kan bli vanligare eller kraftigare.

För att få en bättre förståelse för hur klimatförändringar påverkar förekomst av växtplankton och algblomningar har ett internationellt projekt satts igång som Havsmiljöinstitutet stödjer. Alla som vill kan delta i projektet genom att mäta siktdjup på olika platser. Siktdjupet, som visar på vattnets klarhet, hänger ihop med hur mycket plankton som finns i vattnet. Ju fler plankton, desto grundare siktdjup. Djupet kan variera kraftigt från plats till plats och mellan olika årstider.

– Vid kraftiga algblomningar kan siktdjupet vara mindre än en meter, säger Daniel Hansson, oceanograf och projektledare vid Havsmiljöinstitutet.

Mätningarna av siktdjupet genomförs med hjälp av en vit rund skiva som sänks ner i vattnet tills den inte lägre går att se. Djupet uppskattas och rapporteras in via en app i mobiltelefonen. Möjligheten att samla in mycket data från svenska havsområden är stor. Enligt båtbranschens riksorganisation färdas en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen minst en gång om året i en fritidsbåt.

– Mätningen går snabbt och är lätt att genomföra. Det funkar perfekt nära man är ute med motor- eller segelbåten, säger Daniel Hansson och fortsätter. Siktdjupet är en av de mest grundläggande mätningarna för att hålla koll på till exempel övergödning. Nu kan alla vara miljöövervakare och bidra till det här stora globala forskningsprojektet.

Mer information om projektet finns på projekthemsidan http://www.siktdjup.se. Här går det också att ladda ner appen och läsa mer om siktdjupsmätningar och hur man billigt och enkelt bygger sin egen siktdjupsskiva. Det går också att se alla mätningar som rapporterats in från hela världen.

Kontaktperson: Daniel Hansson. E-post: daniel.hansson@havsmiljoinstitutet.se. Telefon: 031-786 6414.


Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Verksamheten är ett samarbete mellan fyra universitet: Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.