RISE Research Institutes of Sweden AB

Mätguide för utsläppsrätter hjälper industri och länsstyrelser

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 13:27 CEST

Flera hundra stora industrier i Sverige måste kunna kvantifiera sina utsläpp av växthusgasen koldioxid, CO2, och kan ansöka om utsläppsrätter. Det är följden av de nya miljödirektiv som gäller i hela EU. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut hjälper nu – på Naturvårdsverkets uppdrag – berörda att hitta rimliga sätt att mäta och bedöma utsläppen mot kravgränserna. I Sverige är cirka 600 anläggningar med stora CO2-utsläpp identifierade. Det handlar om fasta anläggningar som energiverk, oljeraffinaderier, mineralindustrier, pappers- och massaindustrier och stålverk som släpper ut miljontals ton koldioxid i atmosfären. Koldioxid blir handelsvara För att nå målet att reducera utsläppen införs nu ett system med utsläppsrätter som syftar till att reducera kostnaderna för de minskningar som behövs för att nå klimatmålet. Då koldioxid nu blir en ”handelsvara” är det viktigt att ett ton koldioxid i Sverige är lika mycket som ett ton koldioxid i ett annat land. De hårdaste kraven på övervakning är ner till 1 procent i mätosäkerhet. Ska minska utsläppen på sikt – Företagen kan snart handla med sina utsläppsrätter. En stor utsläppare kan till exempel minska sina utsläpp och sälja den överblivna rätten till ett annat företag. Men syftet med hela systemet är att CO2-utsläppen totalt sett ska minska på sikt och då måste varje källa kunna övervakas, säger Peter Lau på SPs enhet för Mätteknik. Brett team av experter På SP har ett brett team av experter på mätteknik, kemi och energi arbetat för högtryck under sommaren med att arbeta fram ett förslag till hur mätningen kan klaras. Vilka slags mätinstrument ska användas? Vilka mätmetoder? Hur stora är kostnaderna? Vilken noggrannhet kan man vänta sig? – det är några exempel på vad rapporten innehåller. Vid varje länsstyrelse finns handläggare som ska ta emot ansökningar från industrin. – Handläggarna kan använda materialet för att bedöma företagens redovisning på ett oberoende och mättekniskt korrekt sätt, säger Peter Lau. Självklart har företagen tillgång till samma material. Kanske är det för industrin som rapporten kommer till mest nytta. För mer information, kontakta Peter Lau, SP, tel 033-16 54 62, peter.lau@sp.se eller Gunn-Mari Löfdahl, SP, tel 033-16 53 81, 0705-28 30 91, gunnmari.lofdahl@sp.se SPs informationschef: Staffan Ljung, tel 033-16 51 00, 070-672 89 70, e-post: staffan.ljung@sp.se