Netdoktor

”Mättade fetter utgör ett hot mot den sjunkande hjärtkärldödligheten”

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 14:47 CET

Det råder delade meningar om huruvida höga kolesterolvärden är farliga för hälsan eller inte. Debatten har fått stort spelrum i den mediala sfären och skapat enorma diskussioner. Ger fet mat höjda kolesterolvärden, eller?

Netdoktorexpert Anders G Olsson, seniorprofessor i invärtes medicin, menar att svenskar hittills varit duktiga på att välja mat som sänker kolesterolet – så pass att kolesterolhalten sjunkit med nästan en millimol i den svenska befolkningen.

– Detta är glädjande och har också åtföljts av en kraftigt minska dödlighet i hjärtkärlsjukdom i Sverige. De senaste årens stigande popularitet att använda mer mättade fetter såsom smör och grädde i matlagningen utgör därför ett hot mot den glädjande trenden med sjunkande hjärtkärldödlighet.

Samtidigt menar Anders G Olsson att kolesterol inte förtjänar att vara ett kontroversiellt ämne då framstående forskare över hela världen är överens om att högt kolesterolvärde kan leda till hjärt-och kärlsjukdomar och död.

– Att ett förhöjt kolesterolvärde hör till de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdom har länge stått klart. Höjda kolesterolvärden ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och att dö i förtid i cirkulationsorganens sjukdomar. Tydligast ser man detta hos människor som fötts med högt kolesterol på grund av en rubbad kolesterolomsättning i kroppen, i dessa fall drabbas unga, både män och kvinnor av för tidig kärlsjukdom. Senare befolkningsundersökningar visar att ju lägre kolesterolvärdet är desto mindre är risken att drabbas. Detta gäller även om kolesterolvärdet är inom de normala gränserna det vill säga ju lägre kolesterol desto mindre risk att drabbas av kärlsjukdom.

Sedan över 15 år har studier offentliggjorts som visar att sänkning av blodets halt av kolesterol med läkemedel kraftigt minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar på en rad olika grupper av människor. Dessa behandlingsstudier pekar åt samma håll som befolkningsstudierna: ju lägre kolesterolvärde som kan åstadkommas, desto mindre är risken att drabbas även inom kolesterolets normalområde.

– Det är alltså bra med ett lågt kolesterolvärde. Man ser ingen nedre gräns under vilken ett lägre kolesterol inte skull vara bra. Det spelar ingen roll hur man sänker sitt kolesterolvärde, det är jättebra om man kan åstadkomma detta med sina matvanor. Livsmedel som höjer kolesterolvärdet är framför allt mättade fetter, varav den vanligaste källan i svensk mat är feta mejeriprodukter: smör, grädde, helmjölk och matvaror och livsmedel som bygger på dessa feta produkter. Dessa livsmedel bör därför undvikas för att förhindra att kolesterolet stiger.

Olsson berättar också att kolesterolhalten däremot inte påverkas av omättade fetter som finns i till exempel olivolja och rapsolja. Fleromättade fetter från till exempel nötter och olika grönsaker samt vissa fiskfetter kan till och med sänka kolesterolvärdet. Den sortens fetter menar Olsson är att föredra för att minska risken för hjärtkärlsjukdom.

-------------
Torsdagen den 10/11 klockan 13.30 chattar Anders G Olsson om kolesterol med Netdoktors besökare och medlemmar. Har du en fråga att ställa? Gör det här >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och över 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Fokus Kolesterol sponsras av Lycq. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.