Datainspektionen

Magazin DIrekt 3/2005 - Piratjakten får fortsätta

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:50 CEST

Vad får företrädare för musik-, dataspels- och filmbranscherna registrera när de jagar ”pirater” som sprider upphovsrättsskyddat material på Internet? Den frågan har ställts i många rubriker under året. Nu har Datainspektionen givit två organisationer tidsbegränsade undantag från en regel i PuL, så att de får registrera IP-nummer (datorns motsvarighet till telefonnumret).

I tidningen kan du också läsa om:

Många kan se patientdata. Nya IT-system gör känsliga patientdata tillgängliga för fler, men ofta saknas rutiner som hindrar att obehöriga kommer åt uppgifterna. Detta kritiseras i en ny rapport från Datainspektionen.

Vi lever i ett hav av data, där de vanliga principerna för dataskydd inte längre fungerar överallt. Nu måste vi koncentrera oss på öar av information som vi kan överblicka. Reportage från dataskyddschefernas årliga världskonferens.

– De nya passen är inte biometriska, jag vill kalla dem e-pass. Inga biometriska uppgifter lagras i dem, bara en jpeg-bild, en elektronisk kopia av det synliga fotot. Det säger Thomas Wahlberg, projektledare för de nya passen. Men med rätt utrustning kan man ur jpeg-bilden utvinna den sifferserie som kallas ansiktsbiometri.

SL får registrera klotter. Stockholms Lokaltrafik får registrera digitala bilder av klotter i en databas, trots att det kan vara personuppgifter om brott som bara får hanteras av myndigheter. Datainspektionen gav SL undantag från förbudet i PuL.

I Finland har man en dataombudsman som motsvarar den svenska Datainspektionen. Men Ombudsmannen fattar inga egna beslut. Det gör en särskild dataskyddsnämnd. Reportage.

Ladda hem Magazin DIrekt 3/2005 (PDF-fil 412 kb)
http://www.datainspektionen.se/pdf/direkt/05-3.pdf
Beställ Magazin DIrekt i tryckt form (gratis)
http://www.datainspektionen.se/nyhetsarkiv/direkt.shtml
I vårt arkiv hittar du gamla nummer av Magazin DIrekt.
http://www.datainspektionen.se/nyhetsarkiv/direkt.shtml