Näringsdepartementet

Maggi Mikaelsson utsedd till skogsutredare

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 16:56 CEST

Skogsminister Ulrica Messing har idag utsett Maggi Mikaelsson till utredare med uppdrag att utvärdera och se över skogspolitiken.

Maggi Mikaelsson är sedan februari 2002 landshövding i Jämtlands län. Åren 1988-1991 samt 1994-2002 var hon riksdagsledamot för Vänsterpartiet och arbetade under större delen av perioden i miljö- och jordbruksutskottet. Maggi Mikaelsson satt med i 1990 års skogspolitiska utvärdering.

Mikaelssons uppgift blir att utvärdera och se över skogspolitiken så som den tillämpats de senaste tio åren samt lämna förslag till anpassningar och förbättrad måluppfyllelse. I översynen ingår bland annat att titta på aktiviteter för att förbättra röjningen och återplanteringen.

Utvärderingen ska ta som utgångspunkt att grunderna för den gällande skogspolitiken är oförändrade. Det innebär att skogspolitikens två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål, ligger fast.

Utredningen skall rapporteras till regeringen senast den 31 december 2005.

Direktiven finns att läsa på:
http://www.regeringen.se/sb/d/2616

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46
Maggi Mikaelsson
070-671 03 69
+47 7575 0927