Saco

Magisterexamen i internationell belysning (Sacos studentråds remissvar)

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2003 08:58 CEST

Remissvar till Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

Delrapporten gör en djupgående analys av vad andra länder har gjort i Europa, men SACO Studentråd undrar hur mycket Sverige har gjort, vilket skrivs mindre om. Införandet av Diploma Supplement är en mycket bra åtgärd, dock alldeles för sent.

Magisterexamens nivåtillhörighet är ett problem för svenska studenter som åker utomlands. Projektgruppens förslag är att ha tre examens-nivåer istället för två. Detta är bra, tycker vi, för att förtydliga systemet. SACO Studentråd är tveksamt till om endast denna åtgärd skapar acceptans för att se på magisterexamen som en masterexamen. För att få påbörja studier på nästa nivå måste examen vara erlagd på en lägre nivå. SACO Studentråd tycker att det är olyckligt att Utbildningsdeparte-mentet inte har gått på denna linje.

Ökad mobilitet är viktigt, den fria rörligheten inom Europas gränser är ett måste om Europa skall bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin år 2010.

SACO Studentråd saknar större vilja till förändring. Bolognaprocessen tas på allvar, det uppskattar vi. Men alldeles för långsamt handlande från Utbildningsdepartementets håll. Processen skrevs under redan 1999.