Magnolia Bostad AB

Magnolia Bostad AB (publ) emitterar obligationslån om SEK 200 miljoner

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 15:54 CEST

Magnolia Bostad har framgångsrikt slutfört en obligationsemission till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset för obligationslånet var mycket stort och erbjudandet övertecknades mer än 3 gånger, trots en förkortad anmälningsperiod. Pareto Securities AB bistod Magnolia Bostad med att emittera det säkerställda fyraåriga obligationslånet om totalt SEK 200 miljoner till en fast ränta om 8 procent. De emitterade obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX First North och handeln inleds under juni 2014.

Det är mycket glädjande att vi fick så stort intresse för vårt obligationslån. Med denna kapitalisering stärker vi bolagets finansiella möjligheter att fortsätta växa under de kommande åren, säger Andreas Rutili, vd på Magnolia Bostad.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Rutili, VD

Tel: 0704-71 83 48


Magnolia Bostad grundades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom tilltalande design och genomtänkta funktioner. Bolaget är en bostadsutvecklare av hyresrätter och bostadsrätter i attraktiva lägen i storstadsregioner, främst i Stockholm och Uppsala. Bostäderna utvecklas från grunden på obebyggda fastigheter och genom ombyggnation på bebyggda fastigheter. Magnolia Bostads målsättning är att skapa högsta möjliga värde i alla led i förädlingsprocessen från fastighetsförvärv, finansiering, konceptutveckling till försäljning och byggnation av bostäder.

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se