ENACO

Magnus Angermund blir ny VD på Enaco!

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 12:43 CEST

Magnus Angermund tar över som VD på Enaco från 5 maj i år. Enaco är ett av de ledande företagen i Norden inom design, konstruktion och service av datorhallar. Företaget har huvudkontor i Frösundavik i Solna utanför Stockholm och lokalkontor i Göteborg och Malmö.

Magnus Angermund har fram till utnämningen som VD, arbetat inom Enaco sedan 2007 då han började som försäljningschef samt del av ledningsgruppen. De senaste åren i rollen som Vice VD för Enaco och regionchef för Enaco Stockholm med ansvar för mellersta och norra Sverige.

Efter några händelserika år i branschen som helhet har Enaco utvecklats med en god tillväxt och företaget ökade försäljningen under 2013 med 40 procent.

- Jag ser fram emot att ta över ledningen för Enaco, säger Magnus Angermund. Min målsättning är att fortsätta det långsiktiga arbete vi har påbörjat och som har gett goda försäljningsresultat. Vi har ett bra utgångsläge med en god orderingång och en riktigt bra sammansättning av medarbetare med mycket hög kompetens.

Styrelsen för Encon Group, där Enaco ingår, har beslutat att Enaco ska bli fristående från företagsgruppen Encon Group med verksamhet inom Energy Control Management.

- Enaco behöver lägga all fokus på att utveckla verksamheten vidare och driva den framåt, säger Fredrik Mannerheim, VD, Mannerheim Industrier som är ägare till Encon Group. Marknaden inom datacenters är i stark tillväxt och utvecklas snabbt. Enaco som har en stark ställning på marknaden har stor potential att växa.

- Utnämningen av Magnus Angermund till VD är en naturlig följd av vår satsning på Enaco. Han kan branschen bättre än någon annan och är rätt man att ta Enaco till nästa nivå, säger Kjell Duveblad, styrelseordförande i Encon Group.

Om Enaco
Enaco designar, konstruerar, projektleder och servar säkra och avancerade datacenters och andra kommunikationsrum. Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknik. Företaget grundades 1977 och har huvudkontor i Stockholm (Frösundavik) och lokalkontor i Göteborg och Malmö.


För mer information om Enaco se www.enaco.se eller kontakta
Magnus Angermund, VD för Enaco AB, Tel +46 8 514 84 600, Mobil +46 732 31 96 30
E-post: magnus.angermund@enaco.se

Om Enaco
Enaco designar, konstruerar, projektleder och servar säkra och avancerade datacenters och andra kommunikationsrum. Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknik. Företaget grundades 1977 och har huvudkontor i Stockholm (Frösundavik) och lokalkontor i Göteborg och Malmö.