Alecta

Magnus Billing ny vd för Alecta

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 11:01 CET

Alectas styrelse har idag utsett Magnus Billing till ny vd för Alecta. Magnus ersätter Staffan Grefbäck som tidigare meddelat sin avgång.

Magnus Billing är 47 år och idag vd för NASDAQ Nordic och dess dotterbolag Nasdaq Stockholm.

– Det är med stor glädje som jag konstaterar att Magnus Billing har tackat ja till erbjudandet att bli ny vd för Alecta. Magnus är väl lämpad för uppdraget genom sina personliga egenskaper och besitter bland annat affärsmässighet, beslutsförhet och ledaregenskaper som passar väl in i Alectas företagskultur. Han har gedigna kunskaper om finansmarknaderna, ett stort kontaktnät, vana vid myndighetskontakter och en god förmåga att jämka samman olika intressenter. Alectas huvudinriktning står fast med fokus på kostnadseffektivitet i världsklass och en aktiv kapitalförvaltning, samtidigt som Alecta även i framtiden måste möta de krav som en föränderlig omvärld ställer, säger Alectas styrelseordförande Erik Åsbrink.

– Jag är väldigt stolt och glad över att ha fått uppdraget att leda Alecta, ett av världens mest effektiva pensionsbolag. Alecta är en viktig samhällsaktör som i snart 100 år har betytt mycket för många människors ekonomiska frihet och trygghet. Att få ta det arbetet vidare in i framtiden är en uppgift som verkligen inspirerar, säger Magnus Billing.

Tillträdesdag är ännu inte bestämd och Staffan Grefbäck kvarstår som vd tills vidare.

Erik Åsbrink och Magnus Billing finns tillgängliga för intervju klockan 12.00 - 14.00 samt från klockan 16.30 idag måndag. Intervjubokning sker via Alectas presschef Johan Anderson på telefon 070-288 68 11.

Kort om Magnus Billing
Magnus Billing har juristexamen från Stockholms universitet och är idag vd för NASDAQ Nordics Ltd och Nasdaq Stockholm samt senior vice president för Nordic Fixed Income. Han var tidigare chefsjurist på Nasdaq. Magnus är styrelsemedlem i Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden, Entreprenörskapsforum, Swedish House of Finance, Federation of European Securities Exchanges och Föreningen för Aktiefrämjande samt medlem av ESMA's Securities Market Stakeholders Group.

Kort om Alecta
Alecta grundades 1917 och förvaltar kollektivavtalade tjänstepensioner åt 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder, främst inom privattjänstemännens pensionsplan ITP. Bolaget är ömsesidigt, det vill säga ägs av sina kunder, och förvaltar idag ca 710 miljarder kronor. Alecta säljer inga fonder, betalar inga provisioner och har inget kontorsnät utan fokuserar helt på att leverera kollektivavtalad tjänstepension med en kostnadseffektivitet i världsklass.

Vid frågor, kontakta gärna
Johan Anderson, presschef Alecta, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.