Fjärde AP-fonden (AP4)

Magnus Eriksson lämnar Fjärde AP-fonden

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 11:15 CET

Fjärde AP-fondens (AP4) vice VD och affärschef Magnus Eriksson har beslutat sig för att lämna AP4. Bakgrunden är att han av familjeskäl kommer att flytta till London vid halvårsskiftet 2016.

- Mina åtta år på Fjärde AP-fonden har varit fantastiska. Trots finans- och skuldkris har Fjärde AP-fonden lyckats flytta fram positionen på en rad områden. Vårt strategiska mandat, där utvärderingshorisonten är bortom tio år, har öppnat helt andra möjligheter att skapa avkastning. AP4:s mycket framgångsrika strategiska investeringar inom fastigheter, hållbarhet och aktier hade inte varit möjligt utan detta mandat och mina många och engagerade medarbetare, säger Magnus Eriksson i en kommentar.

- Jag beklagar Magnus beslut att lämna Fjärde AP-fonden, säger VD Mats Andersson. Han har på ett föredömligt sätt lett och utvecklat förvaltningen på Fjärde AP-fonden. Resultatet under de åtta år han varit anställd talar sitt tydliga språk. Samtidigt respekterar jag och har förståelse för hans beslut.

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4:s uppdrag är att genom förvaltning av fondkapitalet skapa högsta möjliga avkastning över tid och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. AP4:s fokusområden inom hållbarhet är Klimatförändring och Ägarstyrning. Per 2015-12-31 uppgick fondkapitalet till 310 miljarder kronor.