Regionförbundet Örebro

Magnus Persson utsedd till Trafikverkets styrelse

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 15:22 CEST

Regeringen har utsett Trafikverkets styrelse för 2013/14. Regiondirektör Magnus Persson har fått en av platserna i styrelsen och är utsedd på två år.

- Det känns oerhört roligt, säger Magnus Persson på telefon från Almedalen. Regionförbundet jobbar intensivt med frågor om infrastruktur och genom uppdraget i Trafikverket får jag åter arbeta med transportsystemet även på nationell nivå. Min erfarenhet av regionalt arbete med infrastruktur kan jag nu koppla samman med mina tidigare erfarenheter från Regeringskansliet, SJ och Mälardalstrafik. Trafikverket ansvarar för stora, och för Sverige viktiga frågor, och jag är glad att regeringen har gett mig förtroendet att vara med i verkets styrelse.

- Trafikverkets styrelse fattar beslut om årlig budget och föreslår till regeringen vilka väg- och järnvägsobjekt som ska genomdrivas. Att vår regiondirektör Magnus Persson nu har en plats i styrelsen är mycket positivt för vår region, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Trafikverkets ansvarar för:

  • långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.
  • byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket har också uppgifter inom kollektivtrafiken, till exempel i upphandlingar. Verket omsatte 2012 drygt 30 miljarder kronor.

För mer information:

Regiondirektör Magnus Persson, 070-525 71 58

Informatör Sofia Kjörk, 019-602 63 42 eller 073-572 63 42

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.