Wireless Maingate - a Sierra Wireless company

Maingate presenterer sin visjon for den smarte energi sektoren

Press Release   •   Sep 16, 2014 12:00 CEST

En av Europas ledende IKT bedrifter, Maingate Solutions, skal bli en ledende spiller i den smarte energi sektoren. Maingate tror at med å kombinere M2M kommunikasjon med skybasert data management, kan vi kan muliggjøre det desentraliserte energi systemet. Det desentraliserte energi systemet er sentralt for det fremtidige energi systemet.

“Maingate har mange års erfaring med å kombinere M2M løsninger med skybasert data management. I dag kjent som «internet of things», som er en global megatrend med stort fremtidspotensial, forklarer CEO, Baard Eilertsen“

Med hjelp av den åpne skybaserte plattformen, mvio ™ kan Maingate skape fleksible energisystemer som integrerer teknikk, data og programvare fra tredjepart. Maingate kan gjennom våre energi løsninger tilby alt fra rådgivning og  konsultasjon til prosjekt design og leveranse.

«I den raskt endrede energi sektoren, gir “internet of things“ muligheten til å være med på å utvikle nye løsninger, bygge relasjoner og integrere teknologi. Dette vil bli fundamentet der vi kan bygge nye og komplekse systemer og løsninger som kan levere rene, rimelig og sikker energi for fremtiden“

I de siste prosjektene Maingate har gjennomført finner vi blant annet Sveriges største energi sparings eksperiment sammen med Eon, lansering av en ny tjeneste som tester konsumentenes reaksjoner på energipriser i realtid sammen med NTE og et energi effektiviserings prosjekt sammen med den brittiske nettoperatøren SSEPD.

Den nye teknikken åpner for nye aktører, teknologier og tjenester over hele markedet. Samtidig muliggjør konsument- og forretnings grensesnitt (UI) at alle parter kan ta del i de mange fordelene med det smarte energi nettet.

”Vårt mål er at Maingate skal bli en sentral aktør i leveransen av disse nye systemene over hele Europa”, sier Baard Eilertsen.

For å støtte våre ambisjoner lansere Maingate i dag en ny hjemmeside med

”case studies”, prosjektnyheter og beskrivelse av vår visjon for fremtidens smarte energi økosystem. Besøk www.maingateenergy.com for mer informasjon.

Bakgrunnsinformasjon

Maingate har 15 års erfaring med M2M og datahåndteringssystemer.  Denne kompetansen bruker vi for å møte den smarte energi sektorens utfordringer. Vi tilbyr løsninger som kombinerer innsamling og analyse av energi data med rapportering, visualisering og slutt forbruker verktøy.

Vi skaper fleksible tjenester og systemer som bygges på den åpne plattformen

mvio ™. Plattformen gir oss muligheten til å integrere teknikk, data og SW fra tredjepart. Vi hjelper våre kunder med alt fra rådgivning og konsultasjon av utvelgelse av HW, til prosjekt design og leveranse.

I dag tilbyr vi M2M og datahåndteringstjenester til over 1000 kunder over hele Europa.

Besøk www.maingateenergy.com for mer informasjon om våre løsninger og tjenester innen energisektoren og kontakt oss gjerne:

Alisa Murphy, Life Size Media

+44 (0)203 7013 7337, alisa@life-size-media.com


Marcus Lannerbro, EVP Partner Strategy & Marcom

+46 70 320 13 25, marcus.lannerbro@maingatesolutions.com


Founded in 1998, Wireless Maingate AB  is an ICT company, providing M2M Connectivity Services and Information Management Services to customers around Europe. We are a trusted partner to more than 1.000 customers, including leading utilities such as E.ON, Fortum and Vattenfall. We work closely with leading technology partners such as Gemalto, Oberthur, Schneider Electric, Kamstrup, Telia, Tele2 and Deutsche Telekom. Today we connect more than 55 % of all smart meters in Sweden, 20 % of all smart meters in Finland, 70 % of the Point-of-Sales terminals in Sweden and 40 % of all residential alarms in Sweden. Maingate is a company in the Nordic VC Verdane Capital fund VI.

Wireless Maingate AB grundades 1998 och är ett ledande ICT bolag. Vi erbjuder M2M kommunikation och IT system för den europeiska marknaden. Vi är en betrodd partner till över 1000 kunder, inklusive ledande energibolag såsom E.ON, Fortum och Vattenfall. Vi samarbetar nära med teknikpartners såsom Gemalto, Oberthur, Schneider Electric, Kamstrup, Telia, Tele2 och Deutsche Telekom. Idag säkrar vi kommunikation för 55 % av alla smarta elmätare i Sverige, 20 % av alla smarta elmätare i Finland, 70 % av betalterminaler i Sverige och 40 % av alla hemlarm i Sverige. Maingate ägs av den nordiska riskkapitalfonden Verdane Capital VI. Verdanes fonder investerar i och utvecklar nordiska tillväxtbolag, och är i Sverige ägare till, utöver Maingate, bland annat EasyPark och MatHem.