Wireless Maingate - a Sierra Wireless company

Maingate sätter visionen för den smarta energisektorn

Press Release   •   Sep 16, 2014 12:00 CEST

Ett av Europas ledande ICT-företag, Maingate, ska bli en nyckelspelare i den smarta energisektorn. Genom att kombinera M2M med molnbaserad datahantering, kommer Maingate möjliggöra det decentraliserade ekosystem som är centralt för framtidens energimarknad.

"Maingate har många års erfarenhet av att kombinera M2M-tjänster med molnbaserad datahantering. Detta kallas ”Internet of Things” och är en global trend med stor framtidspotential", förklarar vd:n Baard Eilertsen.

Med hjälp av den öppna molnbaserade plattformen, mvio ™ kan Maingate skapa flexibla energisystem som integrerar teknik, data och mjukvara från tredjepart. Maingate kan inom energy erbjuda allt från konsultation och urval av hårdvara till projektdesign och leverans.


"I den snabbt växande energisektorn, har ”Internet of Things” potentialen att möjliggöra för helt nya typer av lösningar, bygga relationer och integrera teknik. Detta kommer att vara grunden på vilket vi bygger de nya och komplexa system som behövs för att leverera ren, prisvärd och tillförlitlig energi in i framtiden".

Bland Maingates senaste projekt återfinns Sveriges största energisparexperiment i samarbete med E.ON; lanseringen av en ny tjänst som testar konsumenternas reaktioner på energipriser i realtid tillsammans med norska NTE; samt ett energieffektiviseringsprojekt med den brittiska nätoperatör SSEPD i mångmiljonklassen räknat i brittiska pund. 

Den nya tekniken öppnar upp för nya deltagare, teknologier och tjänster över hela marknaden. Samtidigt möjliggör konsument- och företagsgränssnitt (UI) att alla berörda parter kan ta del av de många fördelarna med smarta energinät.

”Vårt mål är att Maingate ska blr en nyckelspelare i leveransen av dessa nya system över hela Europa", säger Baard Eilertsen.

För att stödja sina ambitioner lanserar Maingate idag en ny hemsida med fallstudier, projektnyheter och sin vision för framtidens smarta energiekosystem. Besök www.maingateenergy.com för mer information.

Bakgrundsinformation till redaktionen

Maingate har 15 års erfarenhet av M2M och datahanteringssystem och tillämpar den för att möta den framväxande smarta energisektorns utmaningar. Vi erbjuder lösningar som kombinerar insamling och analys av energidata med rapportering, visualisering och engagemangsverktyg.

Vi skapar flexibla tjänster och system som byggs på den öppna plattformen mvio ™, vilket ger oss möjligheten att integrera teknik, data och mjukvaror från tredjepart. Vi stödjer våra kunder med allt från konsultation och urval av hårdvaror till projektdesign och leverans. Idag erbjuder vi M2M och datahanteringstjänster till mer än 1000 kunder över hela Europa.

Besök www.maingateenergy.com för mer information om vårt arbete inom energisektorn och kontakta gärna:

Alisa Murphy, Life Size Media

+44 (0)203 7013 7337, alisa@life-size-media.com

Besök www.maingatesolutions.com för mer information om vårt företag och kontakta gärna:


Marcus Lannerbro, EVP Partner Strategy & Marcom

+46 70 320 13 25, marcus.lannerbro@maingatesolutions.com


Founded in 1998, Wireless Maingate AB  is an ICT company, providing M2M Connectivity Services and Information Management Services to customers around Europe. We are a trusted partner to more than 1.000 customers, including leading utilities such as E.ON, Fortum and Vattenfall. We work closely with leading technology partners such as Gemalto, Oberthur, Schneider Electric, Kamstrup, Telia, Tele2 and Deutsche Telekom. Today we connect more than 55 % of all smart meters in Sweden, 20 % of all smart meters in Finland, 70 % of the Point-of-Sales terminals in Sweden and 40 % of all residential alarms in Sweden. Maingate is a company in the Nordic VC Verdane Capital fund VI.

Wireless Maingate AB grundades 1998 och är ett ledande ICT bolag. Vi erbjuder M2M kommunikation och IT system för den europeiska marknaden. Vi är en betrodd partner till över 1000 kunder, inklusive ledande energibolag såsom E.ON, Fortum och Vattenfall. Vi samarbetar nära med teknikpartners såsom Gemalto, Oberthur, Schneider Electric, Kamstrup, Telia, Tele2 och Deutsche Telekom. Idag säkrar vi kommunikation för 55 % av alla smarta elmätare i Sverige, 20 % av alla smarta elmätare i Finland, 70 % av betalterminaler i Sverige och 40 % av alla hemlarm i Sverige. Maingate ägs av den nordiska riskkapitalfonden Verdane Capital VI. Verdanes fonder investerar i och utvecklar nordiska tillväxtbolag, och är i Sverige ägare till, utöver Maingate, bland annat EasyPark och MatHem.