Caperio

Maintpartner ger Caperio ökat förtroende

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 12:48 CEST

Det hela började med att Maintpartner inte var nöjd med sin tidigare IT-leverantör och letade ny samarbetspartner.
– Caperio visade tidigt att de inte bara hade konkurrenskraftiga priser, de var även lyhörda och flexibla, säger Kenny Ståhl.

Utöver en snabb Service Desk, som är en viktig ingrediens då Maintpartners medarbetare arbetar ute hos kund, har samarbetet fördjupats och idag är Caperio Maintpartners tjänsteleverantör av infrastruktur- och arbetsrelaterade tjänster.

Bland annat har trådlöst nätverk (WLAN) med en gemensam central hantering installerats på de 10 kontoren spridda över Sverige. Även affärssystemet kommer inom kort att hanteras av Caperio för att ytterligare förstärka den totala IT-miljön.

– Genom att använda moln- och managerade tjänster förenklas den långsiktiga ekonomiska planeringen, vilket ger oss en flexibel IT- infrastruktur och förutsägbarhet. Vi kan enkelt öka eller minska vårt nyttjande av Caperios tjänster. Vi kan också ta in spetskompetens när behovet uppstår, säger Kenny Ståhl.

Några av lösningarna som Maintpartner köper från Caperio är: 

  • Arbetsplats som tjänst, klientlivscykeln och applikationshantering. 
  • Server som tjänst, Caperio Cloud - nästa generations molntjänst. 
  • Backup som tjänst, molnbaserad kapacitetstjänst för backup och säkerhetskopiering. 
  • WLAN som tjänst, med marknadsledande funktionalitet och service. 
  • LAN som tjänst, stabil och effektiv intern data- kommunikation med hög tillgänglighet och säkerhet. 
  • Brandvägg som tjänst, redundant brandväggsfunktion med övervakning, proaktiv drift och underhåll. 
  • Service Desk. 
  • Software Asset Management (SAM).

Utöver detta så ansvarar Caperio för drift och övervakning av Maintpartners affärskritiska system.

Förutom sänkta it-kostnader och en säker it-leverans, menar Kenny Ståhl att Caperio alltid ställer upp när de behöver hjälp. – Det är viktigt för oss att Maintpartners medarbetare känner sig trygga och nöjda med de tjänster som vi levererar, säger Johan Boman, kundansvarig på Caperio.

Projektet i fyra steg:

Situation
Tidigare IT-leverantör levde inte upp till förväntningarna. Infrastrukturen var både dyr och oflexibel.

Lösning
Caperio blir Maintpartners tjänsteleverantör och supporterar med en komplett tjänsteplattform för både infrastruktur och applikationer.

Möjlighet
Flexibla och skalbara lösningar ger bättre kontroll över IT-infrastrukturen, en större flexibilitet för förändringar. Fokusera på kärnverksamheten.

Effekt
Sänkta IT-kostnader och en säkrare och stabilare it-drift. Större möjlighet att snabbt anpassa sig till nya kundkrav

På bilden ser vi till vänster: Johan Boman, Caperio. På höger sida finner ni Kenny Ståhl, IT-ansvarig på Maintpartner Sverige.
Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och managerade tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen..

2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har drygt 200 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.