Maintpartner

Maintpartner och Fortum stärker samarbetet i Finland

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 08:00 CEST

Maintpartner och Fortum har avtalat att drift och underhåll i flera Fortumägda kraftverk och fjärrvärmenät i Finland ska utföras av Maintpartner. I avtalet ingår drift och underhåll av kraftvärmeverken och fjärrvärmenäten i Espoo, Järvenpää och Joensuu samt kondenskraftverken i Meri-Pori och Inkoo. Cirka 230 personer som arbetar med drift och underhåll överförs till Maintpartner, huvudsakligen den 1 september 2016. Fullbordandet av transaktionen förutsätter att tillstånd erhålls från konkurrensmyndigheter.

- Avtalet utvidgar och fördjupar vårt samarbete med Fortum och stärker ytterligare vår position inom kraftindustrin. Våra digitala verksamhetsmodeller och servicelösningar ökar kvaliteten och effektiviteten inom drift och underhåll. Vi letar ständigt efter möjligheter att förbättra kundernas verksamhet tillsammans med våra kunder. Maintpartners arbetssätt och kundbas erbjuder möjligheter för den överförda personalen att använda och utveckla sina kunskaper även hos andra kunder, säger Johan Westermarck, CEO på Maintpartner Group.

- För Fortum är hög kvalitet inom drift och underhåll i kraftverken och fjärrvärmenäten samt säkerhet, miljö och kundnöjdhet ytterst viktigt, säger Markus Rauramo, Executive Vice President, City Solutions på Fortum.

- Det är viktigt för Fortum att hitta en tillförlitlig partner som kan erbjuda högklassiga tjänster och bra arbetsplatser för våran kunniga personal. Maintpartners expertis, verksamhetsmodell och erfarenhet utgjorde viktiga faktorer i valet av leverantör. Vi har erfarenhet av Maintpartner sedan tidigare, och också dessa erfarenheter talade för valet, fortsätter Rauramo.

Som partner erbjuder Maintpartner lösningar som är baserade på digitalisering och som är perfekt lämpade för analysering, optimering, styrning och förbättring av driftsäkerhet inom drift och underhåll.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Westermarck, CEO, Maintpartner Group, +358 50 339 7972
Jukka Kallioniemi, EVP, Projects & Specialist Services Business Area, Maintpartner Group, +358 50 4532727
Fortums mediatelefon +358 40 198 2843

Maintpartner är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi erbjuder analyser, verktyg och processer som baserar sig på digitala lösningar för att optimera produktionens tillgänglighet. Vi kombinerar hantering av teknik och människor med högsta möjliga kvalitet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande företaget inom industriellt underhåll i Nordeuropa med global verksamhet. Maintpartnerkoncernen har cirka 1.900 anställda och har en omsättning på cirka 190 miljoner euro per år. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Maintpartnerkoncernen ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.com.