Avanza AB

Maj: Fler privatsparare efter rekordlågt april

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 16:20 CEST

Privatpersoners aktiehandel ökade med 8 procent under maj och nådde 13 000 börsaffärer per dag. Därmed ökade privatpersonernas handel när börshandeln backade 3 procent. - Även antalet aktiva privatpersoner har ökat, under maj med 10,4 procent. Det är en ökning från treårslägsta under april månad. Bakgrunden är främst positiva bolagsrapporter. Antalet aktiva dagshandlare ökade; 4,6 procent, säger Claes Hemberg, informationschef på Avanza. Antalet privatpersoner som handlar med aktier direkt på börsen har minskat under tre års tid. Toppen var våren 2000 med fler än 500 000 svenskar aktiva. Botten hittills var april i år. Men under maj har antalet ökat igen. - Under maj kunde vi se 19,8 procent göra minst en aktieaffär. I snitt gör de aktiva 5 aktieaffärer per månad. De mest aktiva, dagshandlarna, gör samtidigt minst 3-4 affärer per börsdag, säger Claes Hemberg. Trots färre aktiva sparare har spararnas roll på börsen ökat senaste året. I juni förra året var andelen 11,8 procent av hela börshandeln. Idag är den 18 procent. - Sedan ett år har den privata börshandeln vuxit 55 procent mot hela börsens 14 procent. Framför allt fick privatpersoner ett kraftigt försprång under hösten 2002. Under våren 2003 har de utvecklats mer lika, säger Claes Hemberg.