Europeiska ERV

Majoritet av svenskar löper risk att smittas av zoonoser

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 08:44 CEST

I en undersökning som genomförts på uppdrag av försäkringsbolaget ERV framgår det att en majoritet av svenskar löper risk att smittas av zoonoser. Zoonoser är sjukdomar som smittas från djur till människa, t.ex. rabies.

I undersökningen framkom det att 6 av 10 svenskar någon gång klappat ett djur när de befunnit sig på resa utanför norden och att 4 av 10 någon gång klappat ett herrelöst djur de mött på gatan. 

Bakterier, virus och parasiter håller sig oftast till en art. Det finns dock sjukdomar som kan smitta från djur till människa, det är dessa som benämns som zoonoser. Zoonoser kan smitta genom hudkontakt, blod, saliv, urin och avföring, samt från mat som kommer från sjuka djur. Exempel på zoonoser är rabies, fågelinfluensa, salmonella och mjältbrand.

– Att svenskar dör av zoonoser som t.ex. rabies är ovanligt. Just rabies har varit utrotat i Sverige sedan 1886. Trots detta tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma att rabies fortfarande är vanligt i många andra delar av världen och att resenärer bör vara försiktiga med att klappa djur de inte vet någonting om, säger Christina Karlegran, kommunikationschef ERV Sverige.

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) dör mellan 30 000 70 000 människor årligen i rabies världen över. Sjukdomen är bland annat utbredd i Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika samt till viss del i Östeuropa. Globalt sett är hundar den främsta smittokällan men det förekommer även hos djur som katt, apa, räv och tvättbjörn.

I undersökningen framkom det att Kvinnor, yngre personer (18-34 år) och människor boende i storstäder var mer benägna att klappa främmande djur. Det framkom även att en av tre av de som klappat ett djur utanför Norden aldrig, eller bara ibland, tvättar händerna efteråt. Dock var de flesta i undersökningen noggranna med att deras barn tvättade händerna. Bara en av tio föräldrar med barn som rest utanför Norden angav att deras barn bara ibland eller aldrig tvättar händerna efter att ha klappat djur utomlands.

Att inte tvätta händerna efter det att man klappat ett djur – och i synnerhet ett herrelöst djur – utsätter en för risken att smittas av sjukdomar som salmonella och ehec (en diarrésjukdom) om man sedan äter något med händerna. Speciellt barn är i riskzonen då de gärna stoppar fingrarna i
munnen etc.

– Jag rekommenderar alltid folk att tvätta händerna efter att de handskats med djur, både hemma och utomlands. Men på semestern blir det ännu viktigare att göra det man kan för att undvika att bli sjuk. För vem vill ligga magsjuk på hotellet när man till exempel är på badsemester? Säger
Christina Karlegran.

Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av ERV. Under perioden 22 – 24 april 2014 gjordes sammanlagt 2013 online-intervjuer med kvinnor och män i åldern 18-74 år.

För ytterligare information kontakta:

Christina Karlegran, Kommunikationschef ERV, telefon: 08-454 33 20, mobil:
0765-25 33 20, e-post: christina.karlegran@erv.seFoto: Wikimedia Commons

Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin

ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERV i Sverige försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 12 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandahåller även flexibla försäkringslösningar för bank- och­ kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken m.m. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag.