Regenersis Nordic

Majoritet av svenskarna tycker återvinning av elektronik är viktigt

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:06 CET

I en färsk marknadsundersökning kring svenskarnas uppfattning om återvinning av elektronisk utrustning tycker 83 procent av de tillfrågade att man ska återvinna mobiltelefoner, datorer och över 60 procent anser att det är mycket viktigt eller viktigt att detta görs.Dock visar ny statistik att endast 1 av 7 sålda mobiltelefoner i Sverige återvinns.

I undersökningen deltog 300 svenska konsumenter som fått svara på ett antal frågor om deras kännedom när det kommer till att återvinna mobiltelefoner och andra tekniska produkter. 83 procent av de tillfrågade tycker att man borde återvinna elektronik, och över 85 procent av svenskarna anser att företag som aktivt arbetar med miljö och återvinning bör uppmärksammas. Endast 7 procent av de tillfrågade anser att återvinning inte är något som bör prioriteras.

Även om kunskapen hos svenskar är relativt utbredd tycks ändå inte återvinning/ återanvändning av mobiltelefoner och annan elektronik riktigt ha slagit igenom hos den breda massan.

En mobiltelefon innehåller en mängd komponenter som klassas som miljöfarliga. Det finns stor ekologisk vinning i att så många enheter som möjligt återvinns. För att inte glömma att majoriteten av aktörerna dels betalar för gammal elektronik samtidigt som de ofta är involverade i någon form av CSR-verksamhet. Till exempel att för varje återvunnen mobiltelefon skänker aktören pengar till välgörande ändamål via en ideell förening.

Allt fler företag i Europa börjar intressera sig i att återvinna mobiltelefoner och uppskattningar gör gällande att det kan finnas telefoner till ett värde av 150 miljoner Euro bara i Sverige.

www.love2recycle.se

ANOVO Group har över 20 års erfarenhet av ICT-branschen och är marknadsledande på fullservicelösningar inom logistik, reparationer, service och ansvarfull återanvändning tack vare Love2Recycle.

ANOVO Nordic AB är marknadsledande på den nordiska marknaden för kostnadseffektiva och miljövänliga servicereparationer. Exempel på servicereparationer som ANOVO Nordic utför är mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, tv, digitalboxar samt andra elektroniska produkter. Med våra 450 medarbetare i Sverige hanterar och servar vi idag över 1 miljon elektroniska produkter per år. ANOVO Group har 5000 anställda i 11 länder samt finns representerat i 19 länder. ANOVO är börsnoterat vid Euronext i Paris.