SWEDMA

Majoritet befarar kraftigt försämrad kundkommunikation

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 10:22 CEST

Under maj månad genomförde branschorganisationen SWEDMA en undersökning bland sina medlemmar om kännedomen om och synen på ett förslag om en förändrad europeisk personuppgiftslag som just nu behandlas av Europaparlamentet. Resultatet visar på ett stort engagemang och farhågor om kraftigt försämrade möjligheter att kommunicera med kunderna.

I slutet av januari 2012 offentliggjordes ett förslag om en ny, gemensam europeisk dataskyddslagstiftning. Förslaget tog utgångspunkt i den stränga tyska dataskyddslagen. Den skiljer sig mycket från vår svenska personuppgiftslag, som istället till stor del bygger på samförstånd mellan företag och konsumenter.

Sedan förslaget publicerades har det diskuterats och ifrågasatts, och även förändrats en del på vägen. Fortfarande är förslaget till en tvingande europeisk personuppgiftslag dock att betrakta som oerhört restriktiv. I avsikten att få en bättre bild av hur kännedomen om förslaget och inställningen till det ser ut, genomförde branschorganisationen SWEDMA under maj månad en undersökning bland sina medlemmar. Resultatet både bekräftar och överraskar. 

Av de som svarat på undersökningen känner över 80 procent till förslaget, och 75 procent anser att det, om det går igenom i sin nuvarande form, skulle leda till försvårade eller i hög grad försvårade (33 procent) möjligheter att kommunicera med det egna företagets befintliga och blivande kunder. Endast 4 procent menar att det skulle leda till förbättringar. 

Mer än 50 procent av respondenterna bedömer det som att det egna företaget är insatta i vilka effekter det liggande förslaget kommer att få för det egna företaget, och hos nästan 60 procent av de som svarat menar man att frågan om förslaget och dess effekter är en prioriterad fråga för företaget. 

SWEDMAs undersökning visar tydligt att oron för vad EU-förslaget kommer att leda till är stor bland medlemsföretagen, och att det stjäl såväl tid som resurser från företagens dagliga verksamhet. 

SWEDMA välkomnar en översyn av nuvarande personuppgiftslag, men menar samtidigt att det liggande EU-förlaget kommer att få förödande konsekvenser för svenska företag och ekonomin i stort. De försämringar som EU-förslaget medför vad gäller möjligheten att kommunicera med konsumenter kommer att drabba de svenska företagen oavsett vilken bransch de verkar inom. 

– Vår enkla undersökning visar att huvudparten av våra medlemsföretag förstår vidden av det restriktiva EU-förslaget – frågan är dock hur kännedomen och förståelsen ser ut i näringslivet för övrigt? säger SWEDMAs vd, Eva-Lotta Laurin. Vi delar mer än gärna med oss av såväl undersökningsresultat som vår analys av vad förslaget innebär för det svenska näringslivet.

Frågan om EU-förslaget och dess effekter på företagen är den högst prioriterade bland de frågor som SWEDMA driver under 2013. SWEDMAs samtliga kommentarer och rapporter rörande EU-förslaget om ny gemensam europeisk personuppgiftslagstiftning, finns att läsa på SWEDMAs webbplats: swedma.se/tag/dataskyddsdirektiv/.

För mer information, kontakta:
Eva-Lotta Laurin, vd SWEDMA, 0727 17 65 35, eva-lotta.laurin@swedma.se

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.