Alecta

Majoritet kan tänka sig byta lönehöjning mot högre pension

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 08:59 CEST

Det är nu långt fler löntagare som kan tänka sig att avstå löneförhöjning mot en högre tjänstepension. I juni 2009 var det 44 procent av samtliga som kunde tänka sig detta. Den andelen har stigit till 61 procent i år. Det visar Alectas löntagarpanel.

– Det finns säkert flera förklaringar till denna attitydförändring. Uppmärksamheten kring pensionssystemen har ökat och lett till att fler fått upp ögonen för tjänstepensionens betydelse. En annan orsak är att inkomst- och tilläggspensionerna sänktes förra året och att Pensionsmyndigheten aviserat ytterligare sänkningar. Det kan ha bidragit till att fler vill byta en lönehöjning mot högre inbetalning till sin tjänstepension, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

Pensionsfrågan växer i betydelse för arbetare
– Det finns fortsatt tydliga skillnader mellan arbetare och tjänstemäns attityd till pensionen, men skillnaderna minskar, säger Eva Adolphson.

I årets attitydmätning gick andelen arbetare som kunde tänka sig att avstå höjd lön till förmån för högre avtalspension från 39 till 59 procent jämfört med ett år tidigare. Bland tjänstemän ökade denna andel från 48 till 63 procent.

I förhållande till andra löneförmåner är det tydligt att tjänstemän prioriterar tjänstepension mer än arbetare prioriterar avtalspension (vilket är det namn som används på LO-sidan). Bland tjänstemän anser 48 procent att tjänstepension är den viktigaste eller näst viktigaste löneförmånen, medan endast 34 procent av arbetarna gör samma prioritering. Andra förmåner som prioriteras något högre än avtalspension bland arbetare är extra semesterdagar samt sjukförsäkring.

3 076 löntagare har svarat på frågorna i Löntagarpanelen.

För mer information, kontakta gärna
Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, +46 70 726 62 42

 

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar drygt 465 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.