Naturskyddsföreningen

Majoritet riksdagskandidater väljer bort ny kärnkraft

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 10:27 CEST

Naturskyddsföreningen frågade riksdagskandidater på valbar plats hur de skulle investera 20 miljarder för att klara klimatmålen: Kärnkraft, förnybart, energieffektivisering eller fossilt. 13 procent valde ny kärnkraft, 74 procent effektivisering och förnybar energi. Ingen Centerkandidat valde kärnkraft. I KD valde över 80 procent förnybart och effektivisering. I FP och M var det enbart en knapp övervikt för ny kärnkraft jämfört med förnybart och effektivisering.
– Det är oerhört glädjande att en så stor majoritet av partiernas kandidater är eniga om att hellre investera i energieffektivisering och förnybart än i ny kärnkraft. Misstron mot ny kärnkraft är stor även inom det borgerliga blocket. Det finns grund för en blocköverskridande uppgörelse där framtidens energilösningar går före satsning på ny kärnkraft under nästa mandatperiod, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Naturskyddsföreningen frågade 494 riksdagskandidater på valbar plats: ”I dag planeras omfattande investeringar i energisystemen för att klara klimatmålen. Om näringslivet skulle investera 20 miljarder, vad anser du då att man bör satsa på i första hand?” 57 procent svarade. Svarsalternativen var, i sammanfattning, ”effektivisera elanvändningen”, ersätta gamla kärnkraftverk med nya”, ”förnybara energislag”, ”fossil energi”, samt ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

Bland Centerpartiets kandidater svarade 71 procent förnybart och 29 procent effektivisering. Hos Kristdemokraterna ville 52 procent satsa på energieffektivisering och 30 procent på förnybart. Ingen i Centerpartiet och 13 procent av Kristdemokraterna förordade ny kärnkraft.

Inom Moderaterna förordade 33 procent av kandidaterna förnybart och effektivisering, medan 36 procent valde ny kärnkraft. Motsvarande siffror i Folkpartiet var 20 respektive 24 procent. Hela 56 procent av kandidaterna i FP och 31 procent i M angav ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

– Regeringspartiernas öppning för ny kärnkraft har inte särskilt mycket stöd i de egna leden. De borgerliga kandidater som svarat är direkt kritiska eller mycket tveksamma till att näringslivet ska investera i ny kärnkraft. Det tyder på en tillnyktring i energidebatten, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Hos Socialdemokraterna ville 1,3 procent satsa på kärnkraft, 41 procent på effektivisering och 57 procent på förnybart. Inom Vänsterpartiet valde 65 procent förnybart och 35 procent för effektivisering. I Miljöpartiet förordade 68 procent effektivisering och 32 procent förnybart.

Förra året gjorde Synovate/Temo en motsvarande opinionsundersökning på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Då valde bara 15 procent av svenskarna investeringar i ny kärnkraft medan 63 procent förordade förnybar energi och 18 procent effektivisering.

– Det är glädjande att allt fler politiker inser vad svenska folket vet: att kärnkraft är en dyr, farlig och onödig energikälla. Vi får mycket mer energi för pengarna om vi satsar på förnybart och effektivisering. När den insikten nu stärks är det dags för en ny blocköverskridande energiuppgörelse, som ger de stabila spelvillkor som alla efterfrågar, säger Svante Axelsson.

Läs enkätresultatet i bifogat dokument


För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Eva-lena Neiman, tf presschef 070-794 04 07
eva.lena.neiman@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00