MissDomain AB

Majoriteten av alla domäner är felvärderade i redovisningen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 10:10 CEST

Det är lätt hänt att internetadresser, s.k. domäner, i bokföringen tas upp till det historiska anskaffningsvärdet istället för verkligt värde. Ibland kan det skilja på flera miljoner kronor mellan anskaffningsvärde och verkligt värde, vilket kan få mycket stor betydelse för företagens redovisade resultat i synnerhet i tider av ekonomisk turbulens. En 5 år gammal bil eller datorutrustning är sällan
värt hälften av nyanskaffningsvärdet. Med domäner är det dock annorlunda, bra domännamn dubbleras ofta i värde, eller mer, under en femårsperiod.


Avsaknaden av korrekt värdering beror på en kombination av bekvämlighet och okunskap. Problemet är att många revisorer saknar erfarenhet av domäner och de särskilda värderingsproblem som gäller denna typ av tillgång. Och det är inte ovanligt att domäner har ett exceptionellt högt värde för företaget, medan samma tillgång överhuvudtaget inte existerar på balansräkningen.


MissDomain.se, Sveriges största auktionssajt för domäner, lanserar i dagarna den första svenska värderingstjänsten för domäner. Värderingen baseras på över 10 objektivt analytiska faktorer, såsom längd, nyckelord, sökpopularitet hos Google, annonsklickpris, snarlika försäljningar etc. Värderingen utförs gemensamt av tre, oberoende av varandra, mycket erfarna domänexperter.


Björn Hansson, VD på MissDomain, tror att målgruppen först och främst är företagare som vill ha ett oberoende värderingsintyg till underlag för företagets redovisning, men även myndigheter och konkursförvaltare som önskar en ”second opinion” avseende domäners värde, kanske eventuellt som stöd i en tvist.


”Dessutom kan det vara bra att få domäner värderade inför ett köp eller en försäljning. Det kan handla om väldigt mycket pengar man går miste om vid fel prissättning”, fortsätter Björn Hansson.

För ytterligare frågor kring MissDomains värderingstjänst kontakta:

Björn Hansson, MissDomain AB
E-post: Bjorn.Hansson@missdomain.com
Tel: 042-4002030

Mer information om värderingstjänsten:
http://www.missdomain.se/index.php?page=appraisal