Favonius AB

Majoriteten av närboende är positiva eller neutrala till havsbaserad vindkraft i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 14:26 CEST

En opinionsundersökning genomförd av SIFO med anledning av Kattegatt Offshore visar att en majoritet av de som bor i närheten av Falkenbergskusten känner till planerna på en havsbaserade vindkraftspark och ställer sig positiva eller neutrala till förslaget.

Av de tillfrågade som kände till planerna på en havsbaserad vindkraftspark i Falkenberg visade sig 52 % vara positiva och 22 % neutrala till projektet.

- Vi är mycket glada över att så många är positiva. Att så många som 87 % svarar ”ja” på frågan om de känner till att det ansöks om en etablering till havs i Falkenberg tar vi som ett gott betyg på vårt kommunikationsarbete, säger Christofer Åslund från Göteborg Energi som ingår i projektets styrgrupp.

Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 300 personer boende i närheten av det område där den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Offshore planeras i Falkenberg. SIFO genomförde undersökningen på uppdrag av Favonius och Göteborg Energi.

- Undersökningen är ett sätt för oss att få en representativ bild av den lokala opinionen, även från dem som inte hade möjlighet att delta på samrådet, säger Jan-Åke Jacobson, Favonius.

Positivt med ökad sysselsättning

De faktorer som flest tillfrågade tror kommer att påverkas positivt av en etablering till havs är sysselsättning (52%) och el-pris (31%) medan landskapsbild (47%) och djurliv (40%) är de faktorer som flest tror kommer att påverkas negativt.

- Det är glädjande att så många tror på en ökad sysselsättning eftersom vi också ser många goda möjligheter till synergieffekter med företagslivet i Falkenberg, säger Jan-Åke Jacobson som också vill lyfta fram att en majoritet av de tillfrågade (66 %) bedömer att turismen varken kommer att påverkas negativt eller positivt av en etablering till havs.

SIFO-undersökning visar också att en stor majoritet (89 %) av de tillfrågade har en positiv inställning till vindkraft som energikälla. På frågan om vilka energislag Sverige ska satsa mer på än idag kom solenergi först (87%), följt av vindkraft (70%) och vågkraft (70%).

Resultat från undersökningen kommer att presenteras under projektgruppens andra event denna vecka, den frukostworkshop som hålls på Strandbaden imorgon torsdagen den 19/4 kl. 8.00-9.45.

För mer information och frågor om undersökningen och workshopen kontakta Johanna Olesen, 010- 45 40 742, johanna.olesen@triventus.com